Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Odpovědné hospodaření kraje umožní rozdělit loňské úspory
Odpovědné hospodaření kraje umožní rozdělit loňské úspory

Odpovědné hospodaření kraje umožní rozdělit loňské úspory

5. 4. 2017

Rada Libereckého kraje na svém včerejším jednání odsouhlasila záměr rozdělení a zapojení disponibilního zůstatku. Jedná se o zdroje z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů, které po zohlednění převodů a „úhrad“ smluvních a obdobných závazků kraje z roku 2016 dosáhly v letošním roce celkového objemu 192.729.000 Kč.

„Záměr nejvíce finančních prostředků směřuje do resortu dopravy, investic a veřejných zakázek. Jedná se o částku 78 mil. Kč, z níž je 20 mil. Kč určených na posílení zimní údržby v souvislosti s letošním velice nákladným zimním obdobím. Ze stejného důvodu půjde 13,2 mil. Kč na mimořádné opravy silnic poškozených extrémní zimou a mrazy. Dalších 30 mil. Kč je navrženo na další kompletní rekonstrukce silnic II. a III. tříd,“ popisuje záměr rozdělení statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Mezi další významné priority podpořené v rámci záměru rozdělení těchto finančních prostředků patří resort zdravotnictví. „V tomto případě je navržena přidělená alokace ve výši 45,1 mil. Kč. Určena je zejména pro Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, konkrétně na první etapu rekonstrukce centrálních operačních sálů a rekonstrukci a přesun dialýzy, kde bude potřeba 40 mil. Kč. Pro Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově a nákup moderních polohovacích lůžek je navrženo 2,5 mil. Kč,“ pokračuje náměstkyně Volfová.

Rada Libereckého kraje rovněž navrhla finanční prostředky ve výši 32,3 mil. Kč resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Využity by byly na rekonstrukce a opravy školských budov a podporu sportu.

V návrhu se nezapomíná ani na další resorty, jako jsou resort sociálních věcí s částkou 27,7 mil. Kč, kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kde je počítáno s finančními prostředky ve výši 5 mil. Kč nebo resort životního prostředí a zemědělství, který by měl být podpořen částkou 1,55 mil. Kč.

„K záměru rozdělení a zapojení finančních prostředků se budou moci stejně jako v loňském roce vyjádřit předsedové zastupitelských klubů na jednání rady kraje 18. dubna. Konečné slovo budou mít krajští zastupitelé, kteří o rozdělení a zapojení finančních zdrojů budou definitivně rozhodovat na svém zasedání 25. dubna,“ dodává hejtman Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss

Zpracovávám...