Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 02. 05. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 08. zasedání rady kraje (2017)

02. 05. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 08. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

8.

753/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 142/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z pís.

Martin Půta

1. 008_P01_tabulka_s_zadateli
2. 008_P02_RO_142_17_a_vliv_PaV
3. 008_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
4. 008_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
5. 008_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
6. 008_P03_d_priloha_4_DM
7. 008_P03_vzor_OLP_xxx_2017_neinvesticni_ucelova_dot

12.

757/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 140/17 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 012_P01_navrh_stanu_Mjolk
2. 012_P02_RO_140_17_a_vliv

17.

763/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 134/2017 – úprava rozpočtu v rámci dílčího ukazatele Sociální služby v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, zavedení rozpisového ukazatele „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje“

Z pís.

Mgr. Pavel Svoboda

1. 017_P01_RO_134_17_Tabulky_XLS
2. 017_P02_RO_134_17_Kosilka_Zpis

28.

774/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 131/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 028_P01_tabulka
2. 028_P02_Dodatek_Malacek
3. 028_P03_Kosilka_ZK

29.

775/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 130/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji – 2.výzva“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 029_P01_RO_130_17_tabulka
2. 029_P02_Vzor_smlouvy_Kotliky_druha_vyzva
3. 029_P03_Kosilka_ZK

36.

783/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 136/17 - úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2, dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství

Z pís.

Petr Tulpa

1. 036_P01_tabulkova_cast_RO_136_17
2. 036_P02_vzor_dodatku_c1_dodatek_projekt2

50.

797/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 114/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

1. 050_P01_tabulky_RO_114-17

88.

760/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 141/17, úprava kapitol 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele a 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 088_P01_RO_141_17_911_15_a_vliv
2. 088_P02_RO_141_17_914_15_a_vliv

Zpracovávám...