Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 03. 10. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 17. zasedání rady kraje (2017)

03. 10. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 17. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

25.

1789/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 290/17 – zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy týkající se projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

Z pís.

Marek Pieter

1. 025_P01_tabulky_RO_290-17

43.

1808/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 292/17 - zapojení přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Libereckého kraje a navýšení výdajů kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 043_P01_tabulky_RO_c_292_17
2. 043_P02_Kosilka_ZK

54.

1820/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 295/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových příspěvků pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci

Z pís.

Ing. Květa Vinklátová

1. 054_P01_RO_295_17_
2. 054_P02_zadost_o_zaslani
3. 054_P03_Oznameni_o_vyuzitem_prispevku
4. 054_P04_zaverecne_vyuctovani

87.

1854/17/RK

 

 

Revokace části usnesení 1099/17/mRK – odmítnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci projektu 1000Miles Adventure předkladatele KOPKA & WIDE BIKECLUB, z. s. a rozpočtové opatření č. 296/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

1. 087_P01_tabulkova_cast_RO_296_17
2. 087_P02_Dopis_KopkaandWide

89.

1856/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 287/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2017 o přijaté účelové neinvestiční dotace z MŠMT a jejich zapojení do výdajové kapitoly 916 04 – účelové neinvestiční dotace školství

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 089_P01_P02_P03_RO_287-17_upr_kap916_UND

90.

1857/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 281/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

1. 090_P01_tabulkova_cast_RO_281_17

91.

1858/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 286/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací na dopravu žáků na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2017

Z pís.

Petr Tulpa

1. 091_P01_tabulkova_cast_RO_286_17
2. 091_P02_Vzorova_smlouva_EDUCA_2017

Zpracovávám...