Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 04. 04. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 06. zasedání rady kraje (2017)

04. 04. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 06. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

6.

505/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 95/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z pís.

Martin Půta

1. 006_P01_tabulka_s_zadateli
3. 006_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
4. 006_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
5. 006_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
6. 006_P03_d_priloha_4_DM
7. 006_P03_vzor_OLP_xxx_2017_neinvesticni_ucelova_dot
8. 006_P02_pp_RO_95_17_a_vliv_PaV

23.

521/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 105/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Z pís.

Ing. Květa Vinklátová

1. 023_P01_RO_105_17_dotace_MKCR
2. 023_P02_Kosilka_ZKpis

28.

526/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 103/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým organizacím na akci Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec

Z pís.

Petr Tulpa

1. 028_P01_tabulkova_cast_RO_103_17
2. 028_P02_zaverecne_vyuctovani

29.

527/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 107/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu a Střední odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 470, příspěvková organizace

Z pís.

Petr Tulpa

1. 029_P01_tabulkova_cast_RO_107_17
2. 029_P02_zadost
3. 029_P03_zaverecne_vyuctovani

30.

528/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 109/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

2. 030_P01_P02_RO_109-17

97.

593/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 102/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

1. 097_P01_tabulky_RO_102-17

118.

613/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 110/17 – navýšení kapitoly 1409 – Působnosti ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC

Z pís.

Mgr. René Havlík

3. 0118_P01_RO_110_2017_TBC

125.

623/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 108/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy – projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 125_P01_RO_108_17
2. 125_P02_Kosilka_ZK
3. 125_P03_Celkova_prehledna_situace_stavby

129.

627/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 106/17 – účelová dotace k projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

3. 129_P03_Kosilka_ZK
4. 129_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
5. 129_P02pp_Tabulky

130.

628/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 98/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 130_P02_Kosilka_ZK
3. 130_P01_tabulka

158.

614/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 111/17 – Navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU odbor zdravotnictví – neinvestiční dotace na projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje“

Z pís.

Mgr. René Havlík

2. 0158_P02_Projekt_OPZ_033_kratka_anotace
4. 0158_P01_Tabulky_bilance_92309

Zpracovávám...