Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 05. 09. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 15. zasedání rady kraje (2017)

05. 09. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 15. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

9.

1580/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 256/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z pís.

Martin Půta

1. 009_P01_informace_o_zadateli
2. 009_P02_RO_256_17_a_vliv_PaV
3. 009_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
4. 009_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
5. 009_P03_d_priloha_4_DM
6. 009_P03_vzor_smlouvy_An

12.

1583/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 267/17 – dotace v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 012_P01_RO_267_17_a_vliv
2. 012_P02_rozhodnuti_MF

27.

1596/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 258/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Jednotě českých matematiků a fyziků na zabezpečení projektu „Rozvíjení zájmu o matematiku a podpora talentovaných studentů v matematice“ a Student Cyber games, z.s. na zabezpečení projektu „pIšQworky 2017“

Z pís.

Petr Tulpa

1. 027_P01_tabulkova_cast_RO_258_17
2. 027_P02_smlouva_OLP_3018_2017
3. 027_P03_smlouva_OLP_3017_2017

28.

1597/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 263/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 028_P01_P02_RO_263-17_ucelova_neinvesticni_dotace_
2. 028_P03_P04_RO_263-17_ucelova_dotace_MSMT

29.

1598/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 264/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 029_P01_P02_RO_264-17_upr_kap916

46.

1613/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 260/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví a kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ke stabilizaci vybraných nelékařských pracovníků ve směnném provozu

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 046_P01_RO_260_17_bilance_91709_91209
2. 046_P02_Smlouva_OLP_3055_2017_Hospic_sv_Zdislavy
3. 046_P03_Smlouva_OLP_3056_2017_Krajska_nemocnice_Li
4. 046_P04_Smlouva_OLP_3061_2017_Lazne_Libverda
5. 046_P05_Smlouva_OLP_3063_2017_MMN
6. 046_P06_Smlouva_OLP_3064_2017_Nemocnice_Frydlant
7. 046_P07_Smlouva_OLP_3065_2017_Nemocnice_Jablonec_n
8. 046_P08_Smlouva_OLP_3067_2017_Nemocnice_nasledne_p
9. 046_P09_Smlouva_OLP_3069_2017_Nemocnice_s_poliklin
10. 046_P10_Smlouva_OLP_3070_2017_Nemocnice_Tanvald
11. 046_P11_Smlouva_OLP_3071_2017_Ustav_chirurgie_ruky
12. 046_P12_zaverecna_zprava
13. 046_P13_Cestne_prohlaseni
14. 046_P14_kosilka_ZK

56.

1625/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 270/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – přesun financí na projekty „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny SŠ a MŠ, Liberec Na Bojišti 15“ a „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 056_P01_RO_270_17

60.

1630/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 269/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Z pís.

Ing. Květa Vinklátová

1. 060_P01_RO_dotace_MKCR

115.

1614/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 272/17 – Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 0115_P01_RO_272_17_tabulky_leciva

Zpracovávám...