Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 06. 06. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 10. zasedání rady kraje (2017)

06. 06. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 10. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

7.

936/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 180/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z pís.

Martin Půta

007_P01_informace_o_zadateli
007_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
007_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
007_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
007_P03_d_priloha_4_DM
007_P03_vzor_OLP_xxx_2017_neinvesticni_ucelova_dot
007_P02_RO_180_17_a_vliv_PaV

59.

987/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 177/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

059_P01_tabulky_RO_177-17

86.

1013/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 171/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

086_P01_P02_RO_171-17_UND_MSMT
086_P03_P04_P05_RO_171-17_UD_MSMT

103.

1028/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 174/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Z pís.

Ing. Květa Vinklátová

103_P01_RO_174_17_dotace_MKCR
103_P02_Kosilka_ZKpis

113.

1036/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 173/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

113_P01_RO_173_17
113_P02_Kosilka_ZK

167.

980/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 172/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví – poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – krizová připravenost

Z pís.

Mgr. René Havlík

0167_P01_tabulky_bilance_91709

Zpracovávám...