Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 07. 03. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 04. zasedání rady kraje (2017)

07. 03. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 04. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

8.

307/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 84/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z

Martin Půta

3. 008_P01_tabulka_s_zadateli
4. 008_P02_RO_84_17_a_vliv
5. 008_P03_vzor_OLP_xxx_2017_neinvesticni_ucelova_dot
6. 008_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
7. 008_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
8. 008_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
9. 008_P03_d_priloha_4_DM
11. 008_P04_kosilka_ZK

22.

319/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 69/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2017, navýšení kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí

Z pís.

Mgr. Pavel Svoboda

1. 022_P01_2017_RO_69_17_Tabulky
2. P02_RO_69_17_Kosilka_Zpis

35.

332/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 78/17 – Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 035_P01_RO_78_17_tabulky_leciva

53.

352/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 66/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

1. 053_P01_tabulkova_cast_RO_66_17

54.

353/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 62/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO a poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku organizacím v působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti na akce v oblasti vzdělávání včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Z pís.

Petr Tulpa

1. 054_P01_RO_62_17_tab.cast
2. 054_P02_RO_62-17_zaverecne_vyuctovani_mimoradneho_

56.

354/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 76/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017“ (modul A, modul B, modul C), rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2017, rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách (modul C), rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“, rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017, dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ na období leden – červen 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 056_P01azP03__RO_76-17_UND_MSMT_2017

57.

355/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 77/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 057_P01_P02_RO_77-17_ucelova_dotace_MSMT

84.

379/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 71/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 084_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
2. 084_P02_Kosilka_ZK

89.

384/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 72/17 – úprava v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond LK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Z

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 089_P01_RO_72_17_bilance
2. 089_P02_kosilka_ZK

90.

385/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 64/17 – Radonový program - Dotace Ministerstva financí ČR pro fyzickou osobu

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 090_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
2. 090_P02_kosilka_ZK

102.

396/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 83/17 – úprava specifických ukazatelů v rámci Programu vodohospodářských akcí kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod

Z pís.

Jiří Löffelmann

2. 102_P01_RO83_Osecna_tabulky_Ex

122.

414/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 85/17 – úprava kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Z pís.

Marek Pieter

1. 122_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

Zpracovávám...