Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 08. 08. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 13. zasedání rady kraje (2017)

08. 08. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 13. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

6.

1375/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 202/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z pís.

Martin Půta

1. 006_P01_a_priloha_1_zaverecne_vyuctovani
2. 006_P01_b_priloha_2_zaverecna_zprava
3. 006_P02_RO_202_17_a_vliv_PaV
4. 006_P03_vzor_smlouvy
5. 006_P04_tabulky_zadatelu

18.

1388/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 234/17 – navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“

Z pís.

Mgr. Pavel Svoboda

1. 018_P01_tabulky
2. 018_P02_kosilkaZpis

25.

1394/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 227/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 025_P01_P02_RO_227-17_ucelova_dotace_MSMT
2. 025_P03_P04_RO_227-17_ucelova_dotace_MSMT

26.

1395/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 228/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 026_P01_P02_P03_RO_228-17_upr_kap916_ucelove_neinv

27.

1396/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 229/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků na MŠMT

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 027_P01_P02_RO_229-17_upr_kap91604_odvody_FPnaMSMT

32.

1401/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 224/17 - úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

1. 032_P01_P02_RO_c_224_17_prilohy

43.

1411/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 222/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

1. 043_P01_tabulkova_cast_RO_222_17

57.

1425/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 241/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Z pís.

Ing. Květa Vinklátová

1. 057_P01_RO_dotace_MKCR

61.

1429/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 244/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy; přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Z pís.

Marek Pieter

1. 061_P01_tabulky_RO_244-17
2. 061_P02_Rozhodnuti_MD

63.

1431/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 218/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

1. 063_P01_tabulky_RO_218-17

92.

1458/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 239/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 92_P01_Rozpoctove_opatreni_c_239_17
2. 92_P02_Kosilka_ZK

97.

1463/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 230/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 097_P01_RO_230_17

109.

1474/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 242/17 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Z pís.

Marek Pieter

1. 109_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

Zpracovávám...