Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 16. 05. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 09. zasedání rady kraje (2017)

16. 05. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 09. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

17.

847/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 156/17 – neinvestiční dotace Úřadu vlády České republiky na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2017

Z pís.

Mgr. Pavel Svoboda

017_P01_RO_156_17_tabulky.XLS
017_P02_kosilka_Zpis.DOC

18.

848/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 160/17 – neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce na rok 2017

Z pís.

Mgr. Pavel Svoboda

018_P01_RO_160_17_tabulky.XLS
018_P02_kosilka_Zpis

19.

849/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 144/17 - navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, přijetí účelové dotace pro výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Z pís.

Mgr. René Havlík

019_P01_RO_144_17_Tabulky
019_P02_RO_144_17_Kosilka_Zpis.DOC

29.

895/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 147/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

029_P01_tabulky_RO_147-17

54.

860/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 151/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních prostředků na MŠMT

Z pís.

Mgr. René Havlík

054_P01_P02_151-17_odvody_FP_na_MSMT

55.

861/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 153/17 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových prostředků včetně podmínek stanovených zřizovatelem školským poradenským zařízením Libereckého kraje na akci „Diagnostické nástroje“

Z pís.

Petr Tulpa

055_P01_tabulkova_cast_RO_153_17
055_P02_zadost_o_zaslani_zrizovatelem_schvaleneho_
055_P03_formular_zaverecneho_vyuctovani

56.

862/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 154/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

056_P01_P02_RO_154-17_ucelova_neinvesticni_dotace_
056_P03_P04_P05_RO_154-17

57.

863/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 155/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

057_P01_tabulkova_cast_RO_155_17

70.

875/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 157/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

70_P01_RO_157_17
70_P02_Kosilka_ZK

73.

878/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 148/17 – Radonový program - Dotace Ministerstva financí ČR pro fyzickou osobu

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

073_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
073_P02_kosilka_ZK

Zpracovávám...