Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 18. 04. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 07. zasedání rady kraje (2017)

18. 04. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 07. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

5.

667/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 115/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z pís.

Martin Půta

005_P01_tabulka_s_zadateli
005_P02_RO_115_17_a_vliv_PaV
005_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
005_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
005_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
005_P03_d_priloha_4_DM
005_P03_vzor_OLP_xxx_2017_neinvesticni_ucelova_dot

8.

670/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 122/17 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů, pobočka 31, Liberec

Z pís.

Martin Půta

008_P01_zadost
008_P02_OLP_981_2017_Konfederace_politickych_veznu
008_P03_RO_122_17_a_vliv

28.

687/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 112/17 – účelová dotace z rozvojového programu MŠMT ČR – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 - Excelence středních škol 2016

Z pís.

Mgr. René Havlík

028_P01_RO_c_112_17_tabulkova_cast
028_P02_RO_c_112_17_rozhodnuti_MSMT

29.

688/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 113/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

029_P01_P02_RO_113-17_UND_MSMT

30.

689/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 116/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017, finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání

Z pís.

Mgr. René Havlík

030_P01_P02_RO_116-17

31.

690/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 117/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních prostředků na MŠMT

Z pís.

Mgr. René Havlík

031_P01_P02_RO_117-17_odvody_FP_na_MSMT

32.

691/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 127/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

032_P01_tabulkova_cast_RO_127_17

52.

711/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 119/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Z pís.

Marek Pieter

052_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

61.

662/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 121/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

61_P01_tabulka
61_P02_Kosilka_ZK

72.

723/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 126/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

072_P01_tabulky_RO_126-17

Zpracovávám...