Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 18. 07. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 12. zasedání rady kraje (2017)

18. 07. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 12. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

7.

1238/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 215/17 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Michaele Homolové, trvale bytem Tržní nám. 902/3, 460 01 Liberec

Z pís.

Martin Půta

0007_P01_OLP_2528_2017_Homolova_Michaela_materinka
0007_P03_Dekovny_dopis_Naivni_divadlo
0007_P02_RO_215_17_a_vliv_PaV

24.

1255/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 211/17 – převod v rámci kapitoly 913 05 - příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí - zapojení finanční rezervy p.o. k dofinancování příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí

Z pís.

Mgr. Pavel Svoboda

24_P01_RO_21117_kap_91305

54.

1287/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 213/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Z pís.

Ing. Květa Vinklátová

054_P01_RO_dotace_MKCR

61.

1292/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 201/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

061_P01_tabulka
061_P03_Kosilka_ZK
061_P02_Dodatek_Pohoraly

63.

1294/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 206/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – přesun financí na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

063_P01_RO_206_17

67.

1298/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 212/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – rozšíření a změna názvu u projektového záměru „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

067_P01_RO_212_17

73.

1306/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 205/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

073_P01_tabulky_RO_205-17

107.

1338/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 209/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu

Z pís.

Marek Pieter

107_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

119.

1284/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 203/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

119_P01_P02_RO_203-17_ucelova_neinvesticni_dotace_
119_P03_P04_P05_RO_203-17_UD_MSMT

120.

1285/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 204/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT – finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání vratky z dotačního programu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období leden - červen 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

120_P01azP03_ucelove_neinvesticni_dotace_MSMT_2017

Zpracovávám...