Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 19. 09. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 16. zasedání rady kraje (2017)

19. 09. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 16. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

17.

1719/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 275/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04

Z pís.

Mgr. René Havlík

017_P01_P02_P03_RO_275-17_upr_kap916_ucelove_neinv

27.

1728/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 279/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Z pís.

Ing. Květa Vinklátová

027_P01_RO_dotace_MKCR

30.

1687/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 277/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

030_P01_tabulky_RO_277-17

31.

1688/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 278/17 – úpravy v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy; navýšení akce „ROP - III/2784 Liberec - OK České mládeže“; vratka dotace

Z pís.

Marek Pieter

031_P01_tabulky_RO_278-17
031_P02_Vyzva_k_vraceni_dotace

33.

1690/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 276/17 – zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, týkající se projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

Z pís.

Marek Pieter

033_P01_tabulky_RO_276-17

49.

1731/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 253/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

049_P01_Rozpoctove_opatreni_c_253_17
049_P02_Kosilka_ZK

76.

1738/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 274/17 – navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC

Z pís.

Mgr. René Havlík

076_P01_RO_274_17_TBC

Zpracovávám...