Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 20. 06. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 11. zasedání rady kraje (2017)

20. 06. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 11. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

6.

1107/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 193/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z pís.

Martin Půta

10. 006_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
11. 006_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
12. 006_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
13. 006_P03_d_priloha_4_DM
15. 006_P01_informace_o_zadateli
16. 006_P03_vzor_smlouvy
17. 006_P02_RO_193_17_a_vliv_PaV

8.

1109/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 188/17 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 008_P01_RO_188_17_a_vliv

33.

1133/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 192/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

1. 033_P01_tabulky_RO_192-17

52.

1151/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 187/17 – navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC a kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv

Z pís.

Mgr. René Havlík

1. 052_RO_187_17_Leciva_TBC

76.

1176/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 186/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků na MŠMT

Z pís.

Mgr. René Havlík

2. 076_P01_RO_186-17_P01_P02_odvody_FP_na_MSMT

77.

1177/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 190/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

1. 077_P01_tab_cast_ke_RO_190_17

92.

1193/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 175/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor - ukončení přípravy projektu „Silnice II/279 Svijany – Kobyly“ a „Silnice II/286 Košťálov - Ploužnice“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 092_P01_RO_175_17

97.

1198/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 195/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 97_P01_RO_195_17
2. 97_P02_Kosilka_ZK

98.

1199/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 196/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – závazek předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

3. 098_P01_kosilka_ZK
4. 098_P02_RO_196_17

102.

1203/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 197/17 - zapojení účelové investiční dotace z Ministerstva zemědělství ČR na opatření ve veřejném zájmu v lesích do rozpočtu 2017

Z pís.

Jiří Löffelmann

1. 102_P01_RO197_tabulky
2. 102_P02_RO197_prilohy

Zpracovávám...