Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 21. 03. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 05. zasedání rady kraje (2017)

21. 03. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 05. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

22.

451/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 90/17 – finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2016

Z pís.

Ing. Jitka Volfová

P01_prehled_financniho_vyporadani_2016
P02_tabulky_RO_90_17
022_P03_Kosilka_ZK

27.

456/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 74/17 – alokace použitelných zdrojů minulých období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

Z pís.

Petr Tulpa

027_P01_tabulkova_cast_RO_74_17
027_P02_tabulkova_cast_RO_74_17_Vliv_uprav_na_celk
027_P01pp_tabulkova_cast_RO_74_17

28.

457/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č 88/17 - úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z pís.

Petr Tulpa

028_P01_tabulkova_cast_RO_88_17

36.

464/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 89/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních prostředků na MŠMT

Z pís.

Mgr. René Havlík

036_P01_P02_odvod_FP_na_MSMT

38.

467/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 91/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís.

Ing. Radka Loučková Kotasová

038_P01_tabulka
038_P02_Dodatek_Kucerova
038_P03_Dodatek_Sirkoky
038_P04_Kosilka_ZK

48.

476/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 96/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

048_P01_tabulky_RO_96-17

64.

491/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 93/2017 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitolách 914 12 Působnosti a 920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky

Z pís.

Ing. Jitka Volfová

14_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kra

Zpracovávám...