Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 21. 08. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 14. zasedání rady kraje (2017)

21. 08. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 14. zasedání rady kraje (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Ozn.

Předkladatel

Přílohy

5.

1509/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 255/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Z pís.

Martin Půta

005_P01_informace_o_zadateli
005_P02_RO_255_17_a_vliv_PaV
005_P03_vzor_smlouvy_An
005_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
005_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava

7.

1511/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 246/17 – navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“

Z pís.

Mgr. Pavel Svoboda

007_P01_tabulky
007_P02_kosilkaZpis

16.

1520/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 235/17 – v rámci dotačního titulu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 (kapitola 914 05 – působnosti, odbor sociálních věcí)

Z pís.

Mgr. Pavel Svoboda

016_P01_RO_235_17_Tabulky
016_P02_kosilka_Zpis

18.

1522/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 4200/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, příspěvková organizace, na „Pořízení výstavních vitrín“

Z pís.

Petr Tulpa

018_P01_tabulkova_cast_RO_4200_17
018_P02_zadost
018_P03_zaverecne_vyuctovani

19.

1523/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 248/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017

Z pís.

Mgr. René Havlík

019_P01_P02_RO_248-17_ucelova_neinvesticni_dotace_

20.

1524/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 249/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04

Z pís.

Mgr. René Havlík

020_P01_P02_P03_RO_249-17_upr_kap916_ucelove_neinv

21.

1525/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 250/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků na MŠMT

Z pís.

Mgr. René Havlík

021_P01_P02_RO_250-17_upr_kap91604_odvody_FPnaMSMT
021_P01pp_P02pp_RO_250-17_upr_kap91604_odvody_FPna

33.

1537/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 223/17 – zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, týkající se projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

Z pís.

Marek Pieter

033_P01_tabulky_RO_223-17

34.

1538/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 251/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Z pís.

Marek Pieter

034_P01_tabulky_RO_251-17

50.

1554/17/RK

 

 

Rozpočtové opatření č. 247/17 – účelová dotace na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Z pís.

Jiří Löffelmann

050_P01_RO247_17_tabulky

Zpracovávám...