Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 25. 04. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 04. jednání zastupitelstva (2017)

25. 04. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 04. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

15.

155/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17 – snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 015_P01_2017_RO_92_17_Tabulky

16.

156/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

3. 016_P03_Smlouva_Centrum_LIRA_DOC
4. 016_P04_Smlouva_Diakonie_CCE_Svetlo_DOC
5. 016_P05_Smlouva_Ambeat_Health_Care_DOC
6. 016_P06_Smlouva_Ceska_unie_neslysicich_DOC
7. 016_P07_Smlouva_FOKUS_Liberec_DOC
8. 016_P01_Tab_ZR_RO_100_17_XLS
9. 016_P02_Smlouva_Oblastni_charita_Jicin_DOC

18.

158/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 92303 Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307 Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu

Ing. Květa Vinklátová

1. 018_P01_zadost_reditele
2. 018_P02_ZRRO_104_17_92307
3. 018_P03_smlouva_OLP_922_17

22.

162/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17 – zapojení vratky a úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 022_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_94-17_(2217399)

24.

164/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 024_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_99_17_(2217399)
2. 024_P02_vzor_smlouvy_ZK_prima_podpora_2017_(221739

25.

165/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy

Petr Tulpa

1. 025_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_101_17_(2217399)

27.

167/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované rezervy na akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“

Marek Pieter

1. 027_P01_tabulky_ZR-RO_97-17

33.

174/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 033_P01_Priloha_c_1_ZR_RO_c_120_17

34.

175/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku spojeného s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 034_P01_RO_118_17

Zpracovávám...