Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 26. 09. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 08. jednání zastupitelstva (2017)

26. 09. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 08. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

10.

372/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 –Působnosti, odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kraji Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ

Martin Půta

1. 010_P01_Zadost_o_dotaci
2. 010_P02_Realizace_projektu_KPBI_2017
3. 010_P03_RO_257_17_a_vliv_PaV
4. 010_P04_Smlouva_OPL_2668_2017

25.

387/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu

Ing. Květa Vinklátová

1. 025_P01_RO_268_17

27.

389/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Jiří Löffelmann

1. 027_P01_hodnoceni_souhrnna_tabulka
2. 027_P02_tabulky_ZR_RO265
3. 027_P03_vzor_smlouvy

31.

393/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 259/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 917 02 Transfery - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 031_P01_tabulky_ZR_RO_00_17

32.

394/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 032_P01_Hodnotici_formular_2.5
2. 032_P02_ZR_RO_266_17
3. 032_P03_2.5_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_reg_v
4. 032_P04_Vyhlaseni_programu

34.

396/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek z regionální rady a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 034_P01_ZR_RO_261_17_Kotlikove_dotace_II

40.

404/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

2. 040_p_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_254_17_(2316478)

42.

405/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti, 917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“, navýšení Stipendijního programu Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků na reprezentační oblečení účastníků Her zimní olympiády dětí a mládeže

Petr Tulpa

1. 042_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_271_17_(2306561)

44.

407/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; navýšení nespecifikované rezervy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“

Marek Pieter

1. 044_P01_tabulky_ZR-RO_262-17

Zpracovávám...