Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 27. 06. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 06. jednání zastupitelstva (2017)

27. 06. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 06. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

8.

240/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

1. 008_P01_informace_o_zadateli
2. 008_P02_ZRRO_163_17_a_vliv_PaV
3. 008_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
4. 008_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
5. 008_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
6. 008_P03_d_priloha_4_DM
7. 008_P03_vzor_OLP_xxx_2017_neinvesticni_ucelova_dot

26.

257/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/17 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Mgr. Pavel Svoboda

1. 026_P01_ZR_RO_162_17
3. 026_P03_Vzorovy_Dodatek_Smlouva_dotace
4. 026_P02_OS_23_5_2017

32.

263/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17 -Snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů kraje, ve výši 15.000.000 Kč a navýšení výdajů v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

1. 032_P01_Tabulky_ZR_RO_166_17

36.

267/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 167/17 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 036_P01_ZR_RO_167_17_poskytnuti_dotaci_DF_LK
2. 036_P02_VZ_2017_navrh_dotaci_progr_c_9_1_a_9_2
3. 036_P03_2017_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_9_1
4. 036_P04_2017_SOUHRN_HODNOTICI_FORMULAR_9_2
5. 036_P05_Vzor_smlouvy_9_1
6. 036_P06_Vzor_smlouvy_9_2

40.

273/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/2017 – snížení kapitoly 917 04 – Transfery, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce „Mezinárodní festival v New Yorku, Carnegie Hall“

Ing. Květa Vinklátová

1. 040_P01_ZRRO_159_2017_91707_Transfery

41.

274/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17 – snížení kapitoly 914 07 – Působnosti, Propagace kultury LK – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

1. 041_P01_ZRRO_179_17
2. 041_P02_Smlouva_OLP_1845_Divadlo_F_X_Salda
3. 041_P03_Smlouva_OLP_1866_ARBOR
4. 041_P04_Smlouva_OLP_1867_Naivni_divadlo

42.

275/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/17 – úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu -přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 042_P01_ZRRO_168
2. 042_P02_vzor_smlouvy

44.

277/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/17 – úprava kapitol 917 01 Transfery, odboru kanceláře hejtmana a 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

1. 044_P01_RO_169_17_91707_Transfery
2. 044_P02_Smlouva_Pamatka_roku_Bartonicek
3. 044_P03_Smlouva_Pamatka_roku_PIVOVAR_SVIJANY
4. 044_P04_Seznam_prihlasenych_pamatek_2016

46.

279/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016

Jiří Löffelmann

1. 046_P01_ZRRO_tabulky
2. 046_P02_navrh_podpory_PVA_2016
3. 046_P03a_smlouva_Bohatice
4. 046_P03b_smlouva_Bozkov
5. 046_P03c_smlouva_Krompach

51.

236/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 051_P01_Hodnotici_formular_2.7
2. 051_P02_ZR_RO_176_17
3. 051_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MC_2017
4. 051_P04_Vyhlaseni_programu_MC_2017

56.

285/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

Petr Tulpa

1. 056_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_165_17_(2257282)
2. 056_P02_vzor_smlouvy_(2257282)

57.

286/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/17 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace – oprava čističky odpadních vod

Petr Tulpa

1. 057_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_RO_183_17_(2257282)

58.

287/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Petr Tulpa

1. 058_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_184_17_(2257282)
2. 058_P02_vzor_smlouvy_(2257282)

59.

288/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora malých sportovních organizací 2017

Petr Tulpa

1. 059_P01_tabulkova_cast_(2257282)
2. 059_P02_vzor_smlouvy_PMSO_2017_(2257282)

60.

289/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Významné sportovní akce 2017

Petr Tulpa

1. 060_P01_tabulkova_cast_(2257282)
2. 060_P02_vzor_smlouvy_VSA_2017_(2257282)

61.

290/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 061_P01_tabulkova_cast_po_projednani_(2258315)

62.

291/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 185/17 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond Libereckého kraje; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního programu 4.22 sport handicapovaných

Petr Tulpa

1. 062_P01_tabulkova_cast_(2257282)
2. 062_P02_vzorova_smlouva_(2257282)

63.

292/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/17 úprava kapitol 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 926 04 Dotační fond Libereckého kraje; navýšení alokace peněžních prostředků v programu 4.23 Sportovní akce a programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017 a posunutí termínu pro rozhodnutí o poskytnutí dotace

Petr Tulpa

1. 063_P01_tabulkova_cast_(2257282)

64.

293/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/17 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy cyklistických tras

Marek Pieter

1. 064_P01_hodnotici_formular_6_1
2. 064_P02_hodnotici_formular_6_3
3. 064_P03_tabulky_ZR-RO_178-17
4. 064_P04_vzor_smlouvy_6_1
5. 064_P05_vzor_smlouvy_6_3

72.

298/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

1. 072_P01_informace_o_zadateli
2. 072_P02_ZRRO_194_17_a_vliv_PaV
3. 072_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
4. 072_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
5. 072_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
6. 072_P03_d_priloha_4_DM
7. 072_P03_vzor_smlouvy

Zpracovávám...