Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 28. 02. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 02. jednání zastupitelstva (2017)

28. 02. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 02. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

17.

60/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaného účelového příspěvku, úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, a kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svobodaa

1. 017_P01_Tabulky_ZR_RO_41_17

18.

61/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje - navýšení výdajů kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 018_P01_Tabulky_bilance_92009

20.

63/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK, odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 020_P01_ZR_RO_40_17_ROZDELENI_PROGRAM_9_3_2016
2. 020_P02_Vzorova_smlouva_9_3_2016
3. 020_P03_Souhr_HODNOTICI_FORMULAR_9_3_2016

24.

67/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/17 převod finančních prostředků z kapitoly 91207 - Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, do kapitoly 92014 Kapitálové výdaje, odboru investic a správy nemovitého majetku, a schválení záměru - obnova a restaurování omítky na objektu čp. 57 „Červený dům“

Ing. Květa Vinklátová

1. 024_P01_Rozpis_rozpoctu_RO_55_17

27.

70/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení uhrazené škody způsobené společností PURUM s.r.o., do rozpočtu 2017, kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann

1. 027_P01_ZRR54_tabulky

28.

71/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond

Jiří Löffelmann

1. 028_P01_ZR_RO_52_Lesnicky_fond_LK
2. 028_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
3. 028_P03_Navrh_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

31.

74/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 926 11 Dotační fond, odbor územního plánování a stavebního řádu do kapitoly 926 02 Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 031_P01_ZR_RO_53_17

35.

79/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 035_P01_ZR_RO_56_17

36.

80/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 57/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Školy bez bariér – střední odborné školy“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 036_P01_ZR_RO_57_17

37.

81/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 037_P01_ZR_RO_58_17
2. 071_P01_ZR_RO_58_17_pp

38.

78/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17 – snížení výdajů kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektu a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor – ukončení projektů „Rozvoj místní agendy 21 v Libereckém kraji“ a „Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 038_P01_ZR_RO_22_17

39.

82/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 039_P01_ZR_RO_31_17

46.

89/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. na projekt Jablonecká hala 2017

Petr Tulpa

1. 046_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_48_17_(2178888)
2. 046_P02_OLP_186_2017_(2178888)

47.

90/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaných účelových příspěvků a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 047_P01_tabulkova_cast_ZR-RO_38_17_(2178888)

 

Zpracovávám...