Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 28. 03. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 03. jednání zastupitelstva (2017)

28. 03. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 03. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

11.

105/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_ZR-RO_70_17_tabulky_vyporadani_kap_923

14.

108/17/ZK

 

 

Revokace části usnesení č. 17/17/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17 – financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05- transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 014_P01_Zadost_o_zruseni_registrace
2. 014_P02_Doplnujici_informace
3. 014_P03_Soc_sl_s_celostat_pusobnosti
4. 014_P04_ZR_RO_79_17

15.

109/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje na rok 2017 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku na rok 2016

Mgr. Pavel Svoboda

1. 015_P01_Tabulky_ZR_RO_75_17

17.

111/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 017_P01_ZR_RO_61_17_tabulky_bilance_91709
2. 017_P02_Smlouva_OLP_243_2016_KNL_pohotovosti
3. 017_P03_Smlouva_OLP_245_2017_NsP_CL_pohotovosti
4. 017_P04_Smlouva_OLP_247_2017_Jablonec_pohotovosti
5. 017_P05_Smlouva_OLP_248_2017_MMN_pohotovosti
6. 017_P06_Smlouva_OLP_249_2017_Frydlant_pohotovosti
7. 017_P07_Smlouva_OLP_250_2017_Tanvald_pohotovosti
8. 017_P08_Smlouva_OLP_251_2017_Kundratice_pohotovost
9. 017_P09_Smlouva_OLP_252_2017_KNL_zachytna_stanice
10. 017_P10_Smlouva_OLP_253_2017_KNL_zubni_pohotovost

19.

113/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17 – úprava v rámci kapitoly 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a revokace části usnesení o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

1. 019_P01_ZRRO_86_7_3_DF_7_5

21.

115/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/17 - úprava kapitoly 91707 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací postupovým přehlídkám

Ing. Květa Vinklátová

1. 021_P01_ZRRO_80_2017_91707_Transfery
2. 021_P02_navrh_rozdeleni_dotaci_a_popis_prehlidek
3. 021_P03_vzor_smlouvy_postupove_prehlidky_2017
4. 021_P04_plna_moc_Vinklatova_22_2017

23.

117/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17 – úprava kapitoly 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí finančního daru městu Frýdlant

Ing. Květa Vinklátová

1. 023_P01_RK_ZRRO_82_2017_91707_Transfery

24.

118/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 024_P01_ZRRO_81_7_3_DF_7_5

25.

119/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17, snížení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017

Jiří Löffelmann

1. 025_P01_ZRRO65_Dotace_OZPZ
2. 025_P02_ZR_RO_25_vzor_smlouvy

30.

124/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 030_P01_tabulky_ZR_RO_73_17

35.

129/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – 2 projektové záměry „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 035_P01_ZR_RO_87_17

41.

135/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1. 041_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_68_17_(2197967)
2. 041_P02_Smlouva_Tur_OLP_649_2017_SP_(2197967)
3. 041_P03_Smlouva_Jabl_OLP_650_2017_SP_(2197967)

42.

136/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/17 – zapojení dotace MŠMT – Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni a úprava kapitoly 917 04 Transfery odboru školství a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

Petr Tulpa

1. 042_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_67_17_(2197967)

45.

139/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek spolufinancování kraje v roce 2018

Jiří Löffelmann

1. 045_P01_ZRRO63_tabulky
2. 045_P02_smlouva_UV_Bily_Potok
3. 045_P03_zadost_FVS_2016
4. 045_P04_zadost_FVS

Zpracovávám...