Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 29. 08. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 07. jednání zastupitelstva (2017)

29. 08. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 07. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

20.

315/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/17 - Snížení kapitoly 913 05 - příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 - účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

5. 020_P01_ZRRO_210_kapitola_91305
6. 020_P02_ZRRO_210_kapitola_91205

22.

317/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/17 – navýšení příjmů kraje, úprava kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

1. 022_P01_ZR_RO_226_17
2. 022_P02_Smlouva_Centrum_TAMTAM
3. 022_P03_Smlouva_Tyfloservis
4. 022_P04_Smlouva_MAJAK

23.

318/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 236/17 – Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 023_P01_ZR_RO_236_17
2. 023_P02_Dodatek_1_k_Rozhodnuti_1_MPSV_2017
3. 023_P03_Dopis_ministryne
4. 023_P04_Rozhodnuti_MPSV

24.

319/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/17 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, provozní příspěvky PO v rezortu, na navýšení platů 2017

Mgr. Pavel Svoboda

5. 024_P01_Vypocet_PO
6. 024_P02_Vliv_uprav_rozpocet_2017
7. 024_P03_Kapitola_91305_upravy
8. 024_P04_Kapitola_91903_upravy

27.

323/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 216/17 – navýšení kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a snížení kapitoly 912 09 - účelové příspěvky PO a 914 09 Působnosti odboru zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 027_P01_Tabulky_bilance_92014_91409_91209

30.

326/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 214/17 - snížení kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, snížení kapitoly 917 07 – Transfery a navýšení kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí mimořádných investičních/ neinvestičních účelových příspěvků v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO

Ing. Květa Vinklátová

1. 030_P01_ZR_RO_ucelove_dotace
2. 030_P02_zadost_o_zaslani
3. 030_P03_Oznameni_o_vyuzitem_prispevku
4. 030_P04_zaverecne_vyuctovani

33.

329/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 240/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji

Ing. Květa Vinklátová

1. 033_P01_Seznam_zadatelu_do_programu_7_6_dotacni_ti
2. 033_P02_Seznam_zadatelu_do_programu_7_6_dotacni_ti
3. 033_P03_Seznam_zadatelu_do_programu_7_6_dotacni_ti
4. 033_P04_ZR_RO_240_17_92607_DF
5. 033_P05_Vzor_smlouvy_7_6_Remeslna_a_zazitkova_turi
6. 033_P06_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_cestovniho_ruchu_
7. 033_P07_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_informacnich_cent

38.

334/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 231/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2017

Jiří Löffelmann

1. 038_P01_ZRRO231_tabulky
2. 038_P02_navrh_podpory_PVA_2017
3. 038_P03a_smlouva_Bukovina_u_Ciste
4. 038_P03b_smlouva_Desna
5. 038_P03c_smlouva_Horka_u_S_P
6. 038_P03d_smlouva_Koberovy
7. 038_P03e_smlouva_Lucany_nad_Nisou
8. 038_P03f_smlouva_Modrisice
9. 038_P03g_smlouva_Pencin
10. 038_P03h_smlouva_Svojek
11. 038_P03i_smlouva_Vysoke_n_Jizerou

39.

335/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/17 – udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2017“ a finanční dar za umístění v soutěži

Jiří Löffelmann

1. 039_P01_RO_208
2. 039_P02_seznam_vyrobku
3. 039_P03_vzor_smlouvy

40.

336/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 207/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty a program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann

1. 040_P01_program_8_1
2. 040_P02_program_8_4
3. 040_P03_RO_207
4. 040_P04_vzor_smlouvy

41.

337/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 041_P02_ZR_RO_199_17
3. 041_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MA21_2017
4. 041_P04_Vyzva_MA_21_2017
5. 041_P01_Hodnotici_formular_2.6

43.

339/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 243/17 – snížení výdajů kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO - SML - Zajištění záchranného archeologického výzkumu u akce „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 043_P01_rozklad_nakladu_ZAV
2. 043_P02_tabulky_pro_zmenu_rozpoctu

44.

340/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova

Jiří Löffelmann

4. 044_P01_Hodnotici_formular
5. 044_P02_ZR_RO_238_17
6. 044_P03_vzor_smlouvy

49.

344/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální

Petr Tulpa

1. 049_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_RO_189_17_(2291071)
2. 049_P02_OLP_2086_2017_(2291071)
3. 049_P03_OLP_2130_2017_(2291071)
4. 049_P04_OLP_2129_2017_(2291071)
5. 049_P05_OLP_2133_2017_(2291071)
6. 049_P06_OLP_2136_2017_(2291071)
7. 049_P07_OLP_2137_2017_(2291071)
8. 049_P08_OLP_2140_2017_(2291071)
9. 049_P09_OLP_2142_2017_(2291071)
10. 049_P10_OLP_2145_2017_(2291071)
11. 049_P11_OLP_2146_2017_(2291071)
12. 049_P12_OLP_2148_2017_(2291071)
13. 049_P13_OLP_2147_2017_(2291071)

54.

349/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 221/17 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Burza škol v České Lípě

Petr Tulpa

1. 054_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_221-17_(2291071)

55.

350/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 225/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 055_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_225_17_(2291071)
2. 055_P02_vzor_smlouvy_ZK_PP_2017_(2291071)

56.

351/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 232/2017 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu 4.23 sportovní akce

Petr Tulpa

1. 056_P01_tabulkova_cast_ZR_232_17_program_4.23_(229
2. 056_P02_vzorova_smlouva_4_23_(2291071)

57.

352/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 233/2017 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017

Petr Tulpa

1. 057_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_233_17_(2291071)
2. 057_P02_vzorova_smlouva_4_26_(2291071)

61.

356/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/2017 - úprava kapitoly 926 04 dotační fond odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s.

Petr Tulpa

1. 061_P01_tabulkova_cast_ZR_237_17_program_4.1_(2291

64.

359/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 217/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „silniční doprava a hospodářství“

Marek Pieter

1. 064_P01_tabulky_ZR-RO_217-17

65.

360/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 219/17 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekty pro rozvoj cyklodopravy v Libereckém kraji

Marek Pieter

1. 065_P01_tabulky_ZR-RO_219-17
2. 065_P02_zadost_dubnice
3. 065_P03_zadost_straz
4. 065_P04_zadost_struznice
5. 065_P05_zadost_chrastava
6. 065_P06_zadost_jestrabi
7. 065_P07_smlouva_dubnice_anton
8. 065_P08_smlouva_straz_anton
9. 065_P09_smlouva_struznice_anton
10. 065_P10_smlouva_chrastava_anton
11. 065_P11_smlouva_jestrabi_anton

66.

361/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 220/17 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Na kole jen s přilbou v Libereckém kraji“ a na projekt „Dovybavení zastávky U Lomu v Liberci informačním elektronickým panelem pro cestující“

Marek Pieter

1. 066_P01_tabulky_ZR-RO_220-17
2. 066_P02_zadost
3. 066_P03_zadost
4. 066_P04_smlouva_bezpecne_anton
5. 066_P05_smlouva_dopr_podnik_anton

68.

363/17/ZK

 

 

Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy II a Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/17 navýšení příjmů a úpravy ve výdajových kapitolách rozpočtu kraje 2017

Martin Půta

10. 068_P01_analyza_nexia
11. 068_P02_poradenska_zprava_nexia_DD
12. 068_P03_znalec_oceneni_podniku
13. 068_P04_znalec_oceneni_pohledavek
14. 068_P05_Pravni_stanovisko_nutnost_postupovat_ZZVZ
15. 068_P06_Pravni_stanovisko_prime_zadani_smlouvy
16. 068_P07_Pravni_stanovisko_notifikace_vnitrni_dopra
17. 068_P08_expertni_stanovisko_k_vice_nabidkam
18. 068_P09_Stanovisko_nexia_pravni_pravni_forma_provo
19. 068_P10_smlouva_3032_o_prevodu_akcii_csad
20. 068_P11_smlouva_3034_o_postoupeni_pohledavak_csad
21. 068_P12_Pravni_stanovisko_JUDr_Blazek
22. 068_P13_ZR_RO_c_252_17_tabulky_pp_28_8_2017
23. 068_P14_ramcova_smlouva_podepsana
24. 068_P15_nabidka_busline_prodej_zavodu
25. 068_P16_nabidka_csad_CL
26. 068_P17_LK_Vyjadreni_k_navrhu_k_UOHS_BusLine
27. 068_P18_modelace_CDV_SEVER_18.8.2017

Zpracovávám...