Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor
Úvodní stránka > Krajský úřad > Ekonomický odbor > Schválená rozpočtová opatření > 30. 05. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 05. jednání zastupitelstva (2017)

30. 05. 2017 - Schválená rozpočtová opatření - 05. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

 

 

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

9.

182/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/17 – zapojení výtěžku 12. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01 a rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku

Martin Půta

1. 009_P01_ZR_RO_123_17

10.

183/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/17 – snížení kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce Bitva u Liberce 1757

Martin Půta

1. 010_P01_ZR_RO_124_17

12.

185/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

2. 012_P01_Zapis_komise_1_1
3. 012_P02_hodnotici_formular_1_1_2017
4. 012_P03_ZR_RO_c_137_1_1_17
5. 012_P04_vzor_smlouvy_1_1_2017

13.

186/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta

1. 013_P01_zadosti_hodn_formular_1_2_2017
2. 013_P02_Zapis__komise_1_2_2017
3. 013_P03_ZR_RO_c_138_1_2_17
4. 013_P04_vzorova_smlouva_1_2_2017

14.

187/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II

Martin Půta

1. 014_P01_Zapis_1_3_r2017
2. 014_P02_hodnotici_formular_1_3
3. 014_P03_ZR_RO_c_139_1_3_17
4. 014_P04_vzor_smlouvy_1_3_2017

15.

188/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/17 - úprava rozpočtu v kapitole 917 01 Transfery, poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice

Martin Půta

1. 015_P01_ZR_RO_146_17
2. 015_P02_Prehled_zadosti
3. 015_P03_smlouva_Dotace_DA_HZ
4. 015_P04_Dopis_od_HZSLK

16.

189/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/17 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_tab_ZR-RO_135-17
2. 016_P02_Priznani_DPPO_2016+prilohy

25.

198/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/17 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

1. 025_P01_ZR_RO_132_17_Tabulky
2. 025_P02_smlouva_o_dotaci_socialni_sluzby
3. 025_P03_smlouva_prevence
4. 025_P04_zapis_protidrogove_komise

26.

199/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/17 – Kofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu – vyhodnocení mimořádného kola (kapitola 917 05 – transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 026_P01_ZR_RO_145_17
2. 026_P02_Popis_zpusobu_rozdeleni_cerpani
3. 026_P03_Metodika_pro_kraje_2017
4. 026_P04_Zadost_poskytovatele
5. 026_P05_Smlouva_dotace_2017

31.

203/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 150/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum na rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 031_P01_Seznam_zadatelu_do_programu_7_1_2017
2. 031_P02_Seznam_zadatelu_do_programu_7_2_2017
3. 031_P03_Seznam_zadatelu_do_programu_7_3_2017
5. 031_P05_Vzor_smlouvy_7_1_2017
6. 031_P06_Vzor_smlouvy_7_2_FO_nepodnikajici_2017
7. 031_P07_Vzor_smlouvy_7_2_PO_a_FO_podnikajici_2017
8. 031_P08_Vzor_smlouvy_7_3_FO_nepodnikajici_2017
9. 031_P09_Vzor_smlouvy_7_3_PO_a_FO_podnikajici_2017
10. 031_P04_ZRRO_150_17_92607_DF

43.

215/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/17 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace na zhotovení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností na rekonstrukci části objektu domova mládeže

Petr Tulpa

2. 043_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_128_17_(2231879)

46.

218/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 133/17 – úprava kapitoly 914 04 Působnosti/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Střední škole uměleckořemeslné a oděvní Liberec, s. r. o a Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec

Petr Tulpa

2. 046_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_133_17_(2231879)_001

47.

219/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 143/17 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace – rekonstrukce rozvodů vody

Petr Tulpa

1. 047_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_143_17_(2239649)

48.

220/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/17 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 048_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_158_17_(2240531)

50.

222/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/17 - snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard

Marek Pieter

1. 050_P01_tabulky_ZR-RO_125-17
2. 050_P02_zadost_prvni_festivalova
3. 050_P03_smlouva_OLP_885_2017

51.

223/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/17 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace pro Vodohospodářské sdružení Turnov a závazek spolufinancování kraje v roce 2018 a v roce 2019

Marek Pieter

1. 051_P01_tabulky_ZR-RO_129-17
2. 051_P02_zadost
3. 051_P03_smlouva_VHS_2017
4. 051_P04_Mapa_Silnice_II_286_III_28624_Jilemnice

55.

227/17/ZK

 

 

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/17 – navýšení příjmů kraje, navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter

1. 055_P01_tabulky_ZR-RO_149-17
2. 055_P02_havarijni_mosty_a_silnice

Zpracovávám...