Počasí Dnes °C
Ekonomický odbor

Transparentní účty

Seznam účtů Libereckého kraje

Základní běžný účet
Příjmový účet
Výdajový účet
Školský výdajový účet
Energie
Dotační fond
Fond ochrany vod
Natura 2000 - I. etapa
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání
1.3 Další vzdělávání
Technická pomoc v rámci OPVK
Projekty LK - přeshraniční spolupráce (EUR)
Revitalizace školních hřišť II. etapa
IP 1 - Služby sociální prevence v LK
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Informační a vzdělávací portál LK
Hodnocení kvality ve vzdělávání v LK
LABEL
Management invazivních druhů v Euroregionu Nisa
Poradenství v libereckém kraji
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků
Silnice II/283 Turnov - ulice 5. května
Silnice II/592 - Chrastava
Silnice III/28724 Malá Skála - Frýdštejn
Silnice II/270 Luhov - Postřelná
Silnice III/2921 Pelechov
Silnice II/287 Kokanín - Bratříkov
Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže - II. etapa
Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald
Projekt USV
II/268 Mimoň - humanizace
Marketingový projekt LK v oblasti CR
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II.
1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání II.
1.3 Další vzdělávání II.
Nová Hřebenovka
Rozvoj eGovernmentu v LK
IP 3 - Nástroje pro podporu systému plánování sociálních služeb v LK
Vybavení operačního střediska ZZS LK
Spolupráce česko-polského příhraničí
Rekonstrukce OA Liberec - půdní vestavba
Slaďování pracovního a rodinného života zaměstanců KÚLK
Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - státní hranice
Absopční kapacita II.
Propagace a publicita II.
TP - Implementace II.
Rekonstrukce vybavení laboratoře
Materiálně-technické vybavení
Digestoře
St. zaměření, broušení a rytí kamenů
Rekonstrukce dílen a elektolaboratoř SPŠT
Inovace a zvýšení st.kompl. škol.pracovníků
Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku
Technologické centrum Excelent
Modernizace laboratoří pro technickou výuku
Číslicově řízené stroje pro vyučování
Dlaždičské práce pro 21. století
Samoobslužný mycí box
Investice do vybavení laboratoře
IP 5 - sociálně vyloučené lokality LK
Rekonstrukce hřiště a tělocvičny
Revitalizace přírodního areálu Jedličkův ústav

Zpracovávám...