Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Kontakty

03 Odbor ekonomický

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Klíma Jan vedoucí ekonomického odboru 726 485226536
739541671
jan.klima@kraj-lbc.cz
Dvořáčková Naděžda sekretariát vedoucího odboru, ekonomické práce 725 485226352
nadezda.dvorackova@kraj-lbc.cz
Scheidlová Lenka sekretariát Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 424 485226461
739541606
lenka.scheidlova@kraj-lbc.cz

Oddělení rozpočtu a financování

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Matoušková Anna zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 719 485226531
606784374
anna.matouskova@kraj-lbc.cz
Bc. Hanák Vladimír , DiS. rozpočtář, platební styk 717 485226533
vladimir.hanak@kraj-lbc.cz
Ing. Hošicová Alexandra rozpočtář 717 485226268
alexandra.hosicova@kraj-lbc.cz
Bc. Pleštilová Martina platební styk 718 485226532
martina.plestilova@kraj-lbc.cz
Ing. Prágrová Simona rozpočtář 717 485226551
simona.pragrova@kraj-lbc.cz
Šímová Jana správce rozpočtu 716 485226530
jana.simova@kraj-lbc.cz
Bc. Šrámková Martina platební styk 718 485226331
martina.sramkova@kraj-lbc.cz

Oddělení účetní evidence

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Štancíková Jana vedoucí oddělení účetní evidence 728 485226287
606784375
jana.stancikova@kraj-lbc.cz
Benešová Lenka závěrečné sumarizace 720 485226269
lenka.benesova@kraj-lbc.cz
Brožová Pavlína fondové účty a inventarizace 729 485226270
pavlina.brozova@kraj-lbc.cz
Ing. Hrabálková Iva účetní 729 485226373
iva.hrabalkova@kraj-lbc.cz
Ing. Jakšová Jana odborný zaměstnanec oddělení účetní evidence 727 485226318
jana.jaksova@kraj-lbc.cz
Bc. Ježková Martina účetní metodik 727 485226363
martina.jezkova@kraj-lbc.cz
Ing. Kolář Václav metodik účetnictví a rozpočtu 722 485226414
vaclav.kolar@kraj-lbc.cz
Bc. Stojanová Petra vedoucí sumarizace 720 485226534
petra.stojanova@kraj-lbc.cz
Vurmová Lenka sumarizace dat 720 485226271
lenka.vurmova@kraj-lbc.cz
Bc. Daníčková Sabina sumarizace dat 729 485226715
sabina.danickova@kraj-lbc.cz

Oddělení ekonomických analýz

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Fišer Radek vedoucí oddělení ekonomických analýz, závazky a pohledávky 723 485226535
radek.fiser@kraj-lbc.cz
Ing. Fantová Lucie odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 724 485226549
lucie.fantova@kraj-lbc.cz
Flecknová Vendulka odborný zaměstnanec oddělení ekonomických analýz 723 485226557
vendulka.flecknova@kraj-lbc.cz
Bc. Janů Michaela závazky a pohledávky 723 485226556
michaela.janu@kraj-lbc.cz