Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aplikace prověřuje firmy a pomáhá tak kraji šetřit peníze

04. 06. 2015

Firmy, osoby, ale i obce či města nyní může Liberecký kraj důkladněji prověřit. Pořídil si k tomu neocenitelného pomocníka v podobě speciální aplikace BIZguard. Využije ji zejména při prověřování účastníků výběrových řízení, ale i v jiných případech, kdy je třeba získat co nejvíce informací o firmě či konkrétní osobě. Aplikace pomůže kraji předejít neočekávaným situacím a ušetřit peníze.

Aplikaci jsme si pořídili po negativní zkušenosti se zateplováním školy ve Dvorské ulici v Liberci, kde v průběhu rekonstrukce došlo u firmy k neplnění smluvních podmínek a v současné době bude Liberecký kraj soudně vymáhat úhradu škody za špatně provedené práce. Nyní můžeme každou firmu, s níž budeme spolupracovat, mnohem důkladněji dopředu prověřit,“ vysvětlil náměstek pro ekonomiku Marek Pieter.

Aplikace je jednoduchý analytický nástroj, který okamžitě odhalí na první pohled skryté vazby mezi ekonomickými subjekty na trhu. Ukáže vlastnické vazby ve společnostech, personální vztahy a také obchodní vztahy. Neocenitelná je i schopnost aplikace zobrazit vztahy k negativním událostem v historii prověřované firmy, tedy pohledávky, návrhy na prohlášení konkurzu, insolvence, exekuce a likvidace a další. Funguje na podobném principu jako aplikace, kterou využívají banky například při prověřování žadatelů o úvěr nebo hypotéku. „BIZguard kromě bank, pojišťoven a dalších finančních institucí hojně využívají také velké korporace, bezpečnostní složky státu, ale i investigativní novináři,“ říká ředitelka vnějších vtahů Bisnode Petra Štěpánová s tím, že aplikace je také účinný nástroj používaný k odhalování struktur vedoucích k praní špinavých peněz.

Informace přitom aplikace BIZguard čerpá z databáze Bisnode, což je rozsáhlý datový archív obsahující širokou škálu informací týkajících se všech firem i živnostníků registrovaných v České republice a na Slovensku a dále fyzických osob v orgánech či vztazích k jednotlivým společnostem. Vyčíst zde lze údaje o jejich hospodaření, bonitě, majetkových a personálních vztazích, odvětvích či ekonomických událostech. Všechny informace jsou stahovány z veřejně přístupných zdrojů.

Aplikaci využíváme už měsíc a je pro nás velmi prospěšná. Zatím máme licenci koupenou na rok,“ doplnil Marek Pieter.

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215