Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Areál VÚTS se již zaplňuje nájemci

19. 11. 2014

Vlastnictví k areálu bývalého VÚTS dnem 17. 9. 2014 přešlo na Liberecký kraj.

Tímto dnem také došlo k zákonnému postoupení práv a povinností z nájemních smluv vztahujících se „k bývalému areálu VÚTS“ na straně pronajímatele, tedy z VÚTS, a.s., na Liberecký kraj. V souvislosti se změnou vlastníka vyvstala potřeba drobných změn v nájemních smlouvách v tom smyslu, aby jednotlivá ustanovení nájemních smluv korespondovala s požadavky Libereckého kraje. Rada kraje na svém jednání 18. listopadu kromě dodatků nájemních smluv vztahujících se k „bývalému areálu VÚTS“ také odsouhlasila nájemní smlouvu s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, kdy část nebytových prostor „bývalého areálu VÚTS“  bude nově využívat oddělení správy majetku.

„V současné době mají již v budově, kde dříve sídlilo ředitelství VÚTS, pronajaté prostory společnosti Agentura regionálního rozvoje a KORID LK,“ potvrdil náměstek hejtmana LK Marek Pieter. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588