Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bývalý internát v Liberci se změní na školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hledá se stavební firma

18. 10. 2023

Rekonstrukci bývalého domova mládeže pro středoškoláky v liberecké Zeyerově ulici číslo 31 chystá Liberecký kraj. Poté, co uzavřel se statutárním městem Liberec smlouvu o výpůjčce této budovy, hledá firmu, která přestaví objekt pro žáky Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené v Liberci.

Škola bude sloužit především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s poruchami chování. „Na tom, že je potřeba vybudovat tuto školu, jsme se se statutárním městem Liberec shodli již před několika lety. Tuto školu dlouhodobě potřebujeme, protože děti s poruchami chování se obtížně zařadí do běžného vzdělávacího proudu. Jejich počet navíc stoup. Projekt se dlouho připravoval a já jsem rád, že se nám jej povedlo dotáhnout až ke dni zajištění jeho financování a zahájení soutěže. Školu plánujeme otevřít k 1. září 2025,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Krajští zastupitelé již schválili závazek na spolufinancování a předfinancování projektu. Z převážné části zaplatí kraj stavbu ze svého, o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu se bude ucházet. Nejvyšší nabídková cena firem, které se budou do výběrového řízení hlásit, nesmí překročit částku 207.395.891,18 korun včetně DPH.

„Rekonstrukcí projdou rozvody vody, odpadů a elektřiny, obnova čeká i podlahy a omítky, nová budou okna. Kompletní výměna čeká dešťovou kanalizaci. U objektu vzniknou i rampy, výtah a sociální zařízení pro imobilní žáky. V komplexu bude na dvě desítky kmenových tříd, hudebna, výtvarný ateliér, počítačová a multimediální učebna, knihovna, cvičná kuchyňka, relaxační místnosti, dílna pro pracovní činnosti a školní družina,“ sdělil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. 

Potřebám školních speciálních pedagogů poslouží několik odborných místností pro individuální práci s žáky. Vznikne též zázemí pro pedagogy. „Dům v Zeyerově ulici je pro činnost školy dispozičně vhodný, má dostatečnou kapacitu, umožní škole rozvoj a také jí poskytne adekvátní zázemí – ať už jde o hřiště, pozemky nebo parkovací plochy,“ řekl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Kraj má budovu, která patří městu, zapůjčenou na padesát let. „Rádi bychom ji do budoucna získali do svého majetku včetně rozsáhlého areálu, který ji obklopuje. To by nám umožnilo vybudovat v této oblasti další podobně zaměřená zařízení, třeba odlehčovací službu pro rodiče autistických dětí či denní centrum,“ nastínil hejtman.

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324