Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Česká společnost MemBrain otevřela ve Stráži pod Ralskem unikátní výzkumné centrum

24. 10. 2014

Společnost MemBrain oficiálně otevřela unikátní Membránové inovační centrum ve Stráži pod Ralskem, které nabízí špičkové podmínky pro průmyslový výzkum.

Cílem centra je podle ing. Luboše Nováka, CSc., generálního ředitele MEGA a.s., majitele společnosti MemBrain, přenos nejnovějších myšlenek membránového oboru do praxe. Společně s vědci a průmyslovými partnery se zde budou vyvíjet nové výrobky a technologie, které se budou prosazovat v Česku i v zahraničí.

České membránové technologie patří ke světové špičce. Díky velkorysým podmínkám pro výzkum a další vývoj budou i nadále pomáhat čistit vodu znečištěnou průmyslem nebo nešetrným zemědělstvím a také budou pomáhat v potravinářství a biofarmacii.

"Postavit moderní výzkumné centrum MemBrain, které propojuje české "mozky", výzkumnou infrastrukturu i vědní disciplíny, je logickým a zároveň velmi emotivním pokračováním mého profesního života," přiblížil okolnosti vzniku ing. Luboš Novák, CSc., též předseda České membránové platformy a nositel ocenění Česká hlava z roku 2007.

"Jsem rád, že se slavnostního otevření účastnili čeští i zahraniční vědci, kteří stáli u zrodu membránových technologií," dodal s tím, že za vznik centra děkuji svým spolupracovníkům, zejména Ing. Aleši Černínovi, Ph.D., jednateli a vědeckému řediteli MemBrain, s.r.o., a Ing. Jiřímu Truhlářovi, jednateli  MemBrain, s.r.o.

 

Mezi návštěvníky Slavnostního zahájení a přestřižení pásky byli vědci jako Prof. Ora Kedem, Izrael, emeritní profesorka fyzikální chemie Weizmannova vědeckého institutu a bývalá předsedkyně Evropské membránové společnosti. Celý svůj profesní život zasvětila polymerním membránám a odsolování mořské vody. Za svůj celoživotní přínos vědě získala v r. 1961 Izraelské státní ocenění, Ing. Miroslav Bleha, CSc., emeritní vědecký pracovník  Ústavu makromolekulární chemie AVČR  a čestný předseda České membránové  platformy.

 

Mezi těmi, kteří přišli tvůrcům MIC poděkovat, byli i hejtman LK Martin Půta, jeho náměstek Marek Pieter, radní Ivana Hujerová, bývalá I. náměstkyně ministra školství, místopředsedkyně Českého statistického úřadu ing. Eva Bartoňová, Ing. Jan Piskáček, Ministerstvo pro místní rozvoj, zástupce ředitele odboru implementace strukturálních fondů, ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková, starostka města Stráž p. R. Věra Bradáčová a další vzácní hosté.

"Unikátnost centra spatřujeme v tom, že se nám podařilo vytvořit skupinu specialistů membranologů z různých vědních disciplín, kteří nabízejí odborné propojení celého inovačního řetězce od membrány až k technologickým aplikacím. Inovační centrum je také specifické v tom, že vzniklo právě z iniciativy průmyslové sféry, což podporuje základní myšlenku, nedělat výzkum na „papír“, ale dotahovat výsledky do praxe. Díky špičkově vybaveným membránovým laboratořím, unikátní výzkumné lince technologie výrob membrán a řadě dalších zařízení jsme vytvořili pracovní místa pro šedesát zaměstnanců z Česka i zahraničí, „připomněl Aleš Černín, vědecký ředitel centra.

Centrum podle něj nezapomíná ani na spolupráci se studenty a mladými vědci, kterým nabízí podporu formou studentských praxí, stáží a zapojení do vědeckých projektů.

Příprava projektu inovačního centra probíhala od roku 2006 a realizaci usnadnila dotace z fondů Evropské unie. Projektování, posuzování i náročná výběrová řízení jsou nedílnou součástí každého velkého projektu, v tomto případě navíc doplněné o přísný dohled zástupců Evropské unie. I přes nečekanou legislativní a administrativní náročnost probíhala výstavba podle harmonogramu a slavnostní otevření proběhlo na den přesně.

Proč nové centrum vzniklo právě ve Stráži pod Ralskem? Společnost MEGA a.s., která je spjata s historickým vývojem membrán a elektromembránových technologií v České republice, zde působí od roku 1992, ačkoliv první průmyslovou, iontově selektivní, membránu zde pod vedením Luboše Nováka vyrobili již v roce 1985. Tím se zrodila první aplikace elektromembránového procesu, elektrodialýzy, v tehdejší ČSSR pro potřeby uranového průmyslu. Svou strategii založila MEGA a.s. na vlastním výzkumu a inovacích, čímž se jí podařilo získat pozici jednoho ze světových lídrů v oblasti elektro-membránových procesů s vlastní výrobou membrán RALEX. Udržet tuto pozici a dlouhodobě úspěšně konkurovat ve světovém měřítku přesáhlo možnosti vlastního výzkumu ve společnosti MEGA a.s. Tento stav již před deseti lety inicioval myšlenku vytvoření Membránového inovačního centra.

U zrodu myšlenky vybudování centra stáli dva vědci a současně úspěšní manažeři. Luboš Novák, otec výroby prvních membrán v ČSSR, ředitel firmy MEGA a.s. a vlastník firem skupiny MEGA, do níž patří i společnost MemBrain. Spolu s ním rozvíjel myšlenku inovačního centra Aleš Černín, spoluautor nové unikátní kontinuální technologie výroby iontověselektivních heterogenních membrán, jednatel a vědecký ředitel MemBrain. Oba si před více než deseti lety uvědomili, že celosvětový rozvoj membránového oboru a právě úspěšně realizované inovace v praxi jsou budoucností nás všech a mohou přinést konkurenceschopnost a stabilitu firem i České republiky.

Díky vědcům, kteří nyní pracují v inovačním centru, se české membrány již uplatňují v automobilovém průmyslu ve formě speciální tubulární membrány, při bezodpadové technologii čištění odpadních vod v Rusku nebo v Brazílii. Rovněž se podařilo membránové technologie prosadit pro purifikaci oligosacharidů, které využívají biotechnologické firmy. Vyvinuto bylo průmyslové zařízení na přípravu ultračisté vody, která je potřeba v energetickém či farmaceutickém průmyslu.

O firmě MemBrain

MemBrain je součástí skupiny MEGA českého podnikatele ing. Luboše Nováka, CSc. Firma MemBrain se zabývá výzkumem a vývojem pokročilých elektro-membránových a integrovaných technologií membránových procesů na poli separace kapalin a membránových technologií pro separace plynů pro použití v potravinářství, čištění odpadních vod, biofarmacii, chemickém a automobilovém průmyslu. Skupina MEGA je úspěšná v projektech po celém světě, její loňský obrat překročil 900 mil. Kč.

Ing. Luboš Novák, CSc. se membránám věnuje od roku 1975, začínal jako řadový výzkumný pracovník a dnes jsou jeho firmy součástí úspěšných projektů po celém světě. Je považován za zakladatele elektromembránových procesů v ČR. V roce 2007 získali společně s ing. Miroslavem Blehou, CSC., za jejich celoživotní dílo cenu Česká hlava. O propojení akademického výzkumu, průmyslové výroby a zájmu odborné veřejnosti usiluje spolu s dalšími prostřednictvím projektu České membránové platformy.

Ing. Aleš Černín, Ph.D. vystudoval VŠCHT Praha a membránové problematice se věnuje ve výzkumu i v  praxi více než 15 let. Je spoluautorem unikátní technologie kontinuální výroby heterogenních membrán RALEX a úspěšným řešitelem řady projektů průmyslového výzkumu. Přispívá nejen k rozvoji společnosti MemBrain, ale společně s ostatními kolegy i k rozvoji oboru.

Odkaz na fotografie budovy a managementu

Pro web (1600 px) i pro tisk (hires) 53,5 MB http://www.membrain.cz/files/press-kit/20141021-foto-membrain-mic.zip Kontakt pro média

Světlana Adamová, svetlana.adamova@membrain.cz, +420 724 166 445

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588