Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Další budovy v Ralsku půjdou k zemi. Liberecký kraj podá žádost o dotaci

22. 04. 2020

I letos půjde v bývalém vojenském prostoru Ralsko k zemi několik objektů v havarijním stavu. Firma NEXTA s.r.o., která pro Liberecký kraj zajišťuje demoliční práce, již nyní rozebírá deset objektů, za což kraj zaplatí 8.856.199 korun. Do roku 2021 plánuje kraj zlikvidovat dalších 17 nevyhovujících budov za zhruba 42 milionů korun. Členové krajské rady proto na svém včerejším jednání schválili podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR).

„Nově je možné získat finanční prostředky na demolice objektů v havarijním stavu v rámci dotačního programu Podpora revitalizace území, podprogramu podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, u ministerstva pro místní rozvoj, kde bychom mohli čerpat požadovaných 32.579.715,36 Kč bez DPH,“ upřesnila žádost statutární náměstkyně hejtmana pro ekonomiku, správu majetku a informatiku Jitka Volfová. „Žádost je možné na MMR ČR podat do 11. května tohoto roku. Výše dotace činí maximálně 50 procent způsobilých výdajů a celkově je v ministerské výzvě alokováno 200 milionů korun,“ doplnila statutární náměstkyně Volfová.

Zbourat by kraj chtěl objekty s parcelními čísly 163, 175, 189, 373, 406, což jsou lokality v katastru Hradčany a objekty s parcelními čísly 163, 164/4, 164/7, 165, 167, 314, jež se nacházejí v katastru Svébořice. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří.  

 „Cílem demolic v bývalém vojenském prostoru Ralsko je vytvoření čistého a bezpečného místa zejména k rekreačním účelům. Rozlohou patří Ralsko mezi největší obce v republice a byla by škoda, kdyby zůstalo ležet ladem bez možnosti jakéhokoliv využití pro veřejnost,“ uvedl náměstek pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták.  

Demolice z počátku března tohoto roku stály kraj 4,7 mil. Kč. Na místech zbouraných objektů kraj nechal vysázet borovice. Zdemolovány byly objekty na pozemcích s parcelními čísly 206, 212, 213, 214, 216. Nyní se pracuje na demolicích objektů na pozemcích s číslem parcelním 180, 203, 202. V tomto týdnu jsou na nich také vysazovány borovice. Téměř před dokončením jsou práce na objektech číslo 261 a 264.

Od roku 2011 byly ve vojenském prostoru Ralsko zbourány přes tři desítky objektů. K zemi šel například kulturní dům, Generální štáb, dvě kotelny a další přidružené budovy. Vloni pak tři komíny bývalé kotelny.

Přehled demoličních prací od roku 2011:

rok 2011, zdemolováno 8 objektů (např. kotelna, ubikace, ošetřovna, rodinný domek) za 5,8 mil. Kč

rok 2012, zdemolovány 4 objekty (sklad, jídelny, protichemický sklad) za 4,9 mil. Kč

rok 2013, zdemolováno 6 objektů (požární nádrže, sklad, rampy, ubikace) za 5,5 mil. Kč

rok 2016 byly zbourány 2 objekty (kulturní dům a sklad) za 2,8 mil. Kč

rok 2017 byly zbourány 3 objekty (Generální štáb a ubytovna) za 3,3 mil. Kč

rok 2018 byly zbourány 4 objekty (letní kino a objekty kotelen) za 5,9 mil. Kč

rok 2019 se jednalo o 14 budov a jednu skládku za 14,8 mil. Kč

Celkem 41 objektů za 43 milionů Kč.

 Areál Ralsko je bývalý rozsáhlý vojenský újezd, jehož pozemky se nacházejí v katastrálních územích Hradčany nad Ploučnicí, Svébořice, Jabloneček, Boreček, Mimoň a Hamr na Jezeře.

 

Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 485226332