Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Daňové příjmy z loňského roku pomohou dalším významným projektům

11. 01. 2017

Rada Libereckého kraje na svém jednání 10. ledna 2017 odsouhlasila záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje z roku 2016 do rozpočtu na letošní rok. Vyšší daňové příjmy loni dosáhly celkového objemu 366.460.000 Kč. Nejvíce financí půjde do resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, a to částka 242.897.000 Kč.

„Díky vyšším daňovým příjmům dosažených v roce 2016 tak finančně pokryjeme projekty, které nemohly být zahrnuty do návrhu rozpočtu kraje na letošní rok. Nejvíce prostředků dostane resort dopravy, kde je potřeba 60 mil. Kč na pokrytí navýšení mezd u řidičů v autobusové dopravě a dalších více než 116 mil. Kč na celoplošné opravy silnic. Výrazně si polepší resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury, kterému díky 18,6 mil. Kč navíc přibudou prostředky i v jednotlivých dotačních programech, například 6 mil. Kč na záchranu a obnovu památek. Resort sociálních věcí dostane 17,5 mil. Kč, přičemž 9 mil. Kč je určeno na platy zaměstnanců příspěvkových organizací v sociálních službách,“ komentuje statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, která řídí resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Tyto vyšší příjmy také pomohou resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kam půjde částka 25 mil. Kč na rekonstrukce a opravy školských budov. Díky ní se například Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci, Integrovaná střední škola v Semilech nebo dětský domov v České Lípě dočkají opravy střechy. Více než 5 mil. Kč půjde také na podporu sportu.

Finanční podíl na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do resortů:

1) Hejtmana ve výši 1.500.000 Kč
2) Hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování ve výši 6.000.000 Kč
3) Školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu ve výši 30.500.000 Kč
4) Sociálních věcí ve výši 17.520.000 Kč
5) Dopravy, investic a veřejných zakázek ve výši 242.897.000 Kč
6) Cestovního ruchu, památkové péče a kultury ve výši 18.600.000 Kč
7) Životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova ve výši 20.043.000 Kč
8) Zdravotnictví ve výši 23.900.000 Kč
9) Ekonomiky, správy majetku a informatiky ve výši 5.500.000 Kč

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624