Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dohoda o přátelské spolupráci mezi Libereckým krajem a Zemským ředitelstvím Sasko se podepíše na Ještědu

08. 12. 2014

Hejtman LK Martin Půta a prezident Zemského ředitelství Sasko Dietrich Gökelmann podepíší v pátek 12. prosince ve 12. 30 hodin v salónku Hotelu Ještěd v Liberci. (Fototermín)

Podpisu se zúčastní za LK Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana, Marek Pieter, náměstek hejtmana, Josef Jadrný, náměstek hejtmana, a Petr Tulpa, člen rady kraje. Carolin Schreck, viceprezidentka Zemského ředitelství Sasko, služební místo Dresden, Helmut Koller, vedoucí odboru 2, vnitro, sociální záležitosti, zdravotnictví, Godehard Kamps, vedoucí odboru 3, infrastruktura, Uwe Svarovsky, vedoucí pododboru 4 služebního místa Dresden, životní prostředí, Dr. Winfried Böcker, vedoucí odboru 5, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Regina Bäurich, vedoucí úřadu prezidenta (služební místo Dresden), a Annett Oertel, vedoucí oddělení 39, přeshraniční spolupráce, EU-záležitosti.

Ještě předtím hosté v 10 hodin navštíví sídlo Libereckého kraje v Liberci a poté od 11 hodin Výzkumný ústav textilních strojů, kterým je provede prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel, VÚTS, a.s.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588