Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dohodu o přátelské spolupráci mezi Libereckým krajem a Saskem podepsali hejtman a prezident na zasněženém Ještědu

17. 12. 2014

Hejtman LK Martin Půta a prezident Zemského ředitelství Sasko Dietrich Gökelmann podepsali v závěru minulého týdne v salónku Hotelu Ještěd v Liberci Dohodu o přátelské spolupráci mezi Libereckým krajem a Zemským ředitelstvím Sasko.

Podepisovalo se s malým zpožděním, neboť zimní počasí už znesnadňovalo výjezd na vrchol a muselo se čekat, až silničáři povrch vozovky zasypou štěrkem. A na Ještědu pěkně fučelo, takže na území Trojzemí, o které částečně ve smlouvě jde, nebylo takřka nic vidět.  

Smyslem Dohody je podle hejtmana podporovat a zintenzivňovat spolupráci, obzvláště v oblastech cestovního ruchu, rozvoje hospodářství, územního plánování a územního rozvoje, záchranných systémů, protipožární ochrany a ochrany před katastrofami, respektive krizového řízení, ochrany životního prostředí, veřejné správy, zdravotnictví a sociálních věcí, tak jako v jednotlivých případech při kulturních akcích v rámci příslušných kompetencí a přitom zohledňovat potřeby rovnosti příležitostí ve smyslu Lisabonských strategií a Strategie Evropy 2020. (viz dokument v příloze) 

„Spolupráce mezi obyvateli pohraničních regionů dnes naštěstí funguje každodenně a bez zásadního vlivu samosprávy, nebo úřadů. Přesto jsou témata, která se bez spolupráce našich institucí vyřešit nepodaří. Od spolupráce záchranných služeb, hasičů, policie nebo při konzultacích územního plánování,“ připomněl hejtman.

Podpisu se zúčastnili za LK Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana, Marek Pieter, náměstek hejtmana, Josef Jadrný, náměstek hejtmana, a Petr Tulpa, člen rady kraje. Za německou stranu Carolin Schreck, viceprezidentka Zemského ředitelství Sasko, služební místo Dresden, Helmut Koller, vedoucí odboru 2, vnitro, sociální záležitosti, zdravotnictví, Godehard Kamps, vedoucí odboru 3, infrastruktura, Uwe Svarovsky, vedoucí pododboru 4 služebního místa Dresden, životní prostředí, Dr. Winfried Böcker, vedoucí odboru 5, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a Regina Bäurich, vedoucí úřadu prezidenta (služební místo Dresden).
Ještě před podpisem hosté navštívili sídlo Libereckého kraje v Liberci a poté Výzkumný ústav textilních strojů, kterým je provedl prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel, VÚTS, a.s.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588