Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Elektronické aukce ušetřily kraji statisíce za telekomunikační služby nebo hygienické potřeby

12. 07. 2016

Úspory v řádech statisíců korun přineslo Libereckému kraji využívání elektronických aukcí k nákupům i prodeji materiálu, energií i třeba nemovitostí. E-aukcí se začal kraj účastnit v roce 2013 a využívá je stále častěji.

„Od roku 2013 využíváme aukce pravidelně pro nákup tonerů, propagačních předmětů, kancelářských a hygienických potřeb. V období 2013 -2016 jsme se zúčastnili 33 těchto nákupních aukcí. Nejvyšších úspor jsme dosáhli v roce 2016, a to 25,35 %,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Liberecký kraj například nakoupil v roce 2014, prostřednictvím aukce, telekomunikační služby. Ještě v roce 2014 platil za služby mobilního operátora téměř 744.000 Kč, avšak již v následujícím roce 2015 byla zaplacená částka 337.000 Kč, tedy úspora ve výši téměř 55 %.

Od roku 2015 realizuje kraj také centrální elektronické aukce pro své příspěvkové organizace. „Nejprve jsme tímto způsobem začali s nákupem hygienických potřeb, kdy jsme uspořili 29,83 % oproti předchozímu období. Další úspěšnou aukcí byl centrální nákup osmi průmyslových praček pro 6 příspěvkových organizací, kdy byla vyvolávací cena 1.405.000 Kč a nákup se uskutečnil za 768.600 Kč, tj. úspora 45,30 %,“ popsal Marek Pieter.

Vzhledem k těmto výsledkům kraj plánuje pro své příspěvkové organizace další centrální nákupy formou elektronických aukcí, například touto cestou plánuje pořídit osobní automobily, myčky, kuchyňské elektrospotřebiče, hygienické potřeby nebo elektrické otevírací dveře. V tomto případě půjde o první veřejnou zakázku na stavební práce, realizovanou formou elektronické aukce.

Elektronické aukce od roku 2015 úspěšně využívá pro své nákupy rovněž Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace a plánuje je také Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace.

V letošním roce se prostřednictvím e-aukce uskutečnil i prodej nemovitosti. Šlo o prodej objektu na Mísečkách, kdy vyvolávací cena činila 3.500.000 Kč a nejvyšší nabídka se vyšplhala na částku 6.300.000 Kč. Cena nemovitosti tak byla navýšena o 2.800.000 Kč, tj. o 80 %.  Nyní kraj vytipovává další nemovitosti, které by byly vhodné pro prodej v elektronické aukci. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215