Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Havárii školní budovy Centrum na Králově Háji v Liberci opraví společnost Brex do poloviny září

30. 07. 2014

Havárie budovy SŠ gastronomie a služeb v Liberci, známé Centrum se školní restaurací a dalšími učebnami na Králově Háji, bude opravena podle zadání veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec - odstranění havarijního stavu“ společností  BREX, spol. s r.o., Liberec, za nabídkovou cenu 9.765.338,13 Kč včetně DPH.

Předmětem plnění je havarijní stav objektu – pavilónů A a B, po přerušení a posléze zastavení realizace stavby ve fázi, kdy zůstaly jednotlivé konstrukce objektu nezabezpečené před klimatickými vlivy. Došlo k masivnímu zatečení do objektu a k částečné degradaci některých konstrukcí, především povrchových úprav.

Chceme tak co nejdříve zabránit dalším škodám a co nejdříve uvést školní objekty do provozu,“ uvedla krajská radní pro školství Alena Losová.

Veřejná zakázka byla podle ní proto zadána v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Dodavatelem, který byl osloven, je společnost BREX, spol. s r.o., Liberec.

„Zhotovitel se zavázal odstranit vadu díla do 50 dnů, výuka by tedy měla začít 15. září,“ řekla radní.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588