Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hospodaření kraje za loňský rok bylo úspěšné, potvrdil to i národní rating

10. 06. 2020

Rada kraje se na včerejší schůzi seznámila se závěry přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2019, které vypracovalo Ministerstvo financí. Výsledek je pro Liberecký kraj kladný. Z přezkumu vyplývá, že kraj hospodařil výborně a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Dokazuje to i analýza ratingové společností Moody´s Public Sector Europe – Moody´s Investors Service EMEA Limited. Na základě ní byl Libereckému kraji přidělen mezinárodní rating A2, národní rating Aa3.cz, s výhledem pozitivním.

„Jsem moc ráda, že se nám vyrovnané hospodaření kraje podařilo udržet i v roce 2019. Naplňovali jsme plánované cíle a zároveň se potvrdilo, že jsme vhodně určovali směr financí do následujícího období,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Dle výkazu zisku a ztráty činil k 31. prosinci 2019 výsledek hospodaření Libereckého kraje před zdaněním 1.274.964.680 korun a 1.262.061.020 korun po zdanění.

Mimo jiné dosáhly za loňský rok daňové příjmy Libereckého kraje částky o 404 milionů vyšší, než byl předpoklad. Rada Libereckého kraje odsouhlasila záměr jejich zapojení do rozpočtu na letošní rok již v lednu letošního roku. Tyto peníze pokrývají požadavky jednotlivých resortů.

Zadlužení kraje kleslo vloni o dalších 97 milionů korun, a to zejména splacením úvěrů na opravy mostů a silnic II. a III. třídy. Současná zadluženost kraje nyní činí zhruba 407 milionů. 

„Snížením dluhu Libereckého kraje pokračujeme v plnění našeho závazku. V roce 2013 byl dluh kraje 1,15 miliardy, o tři roky později pak 0,79 miliardy a snížili jsme ho až na současných 407 milionů. Liberecký kraj tak je připraven na financování zásadního investičního projektu příštích let, kterým je výstavba nového Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec,“ uzavřel hejtman Martin Půta.   

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419