Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Inkaso daňových příjmů kraje překonalo za tři čtvrtletí roku 2015 o 22 mil. Kč loňskou skutečnost

07. 10. 2015

Rada kraje na svém zasedání dne 6. října 2015 vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu Libereckého kraje za období leden – září 2015.

Propad daňových příjmů z počátku roku byl ve 2. čtvrtletí vyšším inkasem nejen dorovnán, ale ve 3. čtvrtletí bylo každý kalendářní měsíc dosahováno vyšších daňových příjmů proti nastavenému plánu, a tedy celkem za období leden až září roku 2015 činí inkaso sdílených daní o 129,2 mil. Kč více než je plánovaný rozpis na toto období. V porovnání se stejným obdobím za loňský rok je skutečné celkové inkaso v roce 2015 taktéž vyšší, a to o 22,4 mil. Kč.

Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2015, měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2014

       

 

 

v tis. Kč

Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní

I.čtvrtletí

II.čtvrtletí

III.čtvrtletí

celkem

rozpis daňových výnosů v roce 2015

565 000,0

490 000,0

620 000,0

1 675 000,0

dosažená skutečnost v roce 2015

520 019,7

577 957,5

706 192,4

1 804 169,6

saldo skutečnost 2015 - rozpis 2015

-44 980,3

87 957,5

86 192,4

129 169,6

dosažená skutečnost v roce 2014

602 622,8

510 922,9

668 175,7

1 781 721,4

saldo skutečnost 2015 - 2014

-82 603,1

67 034,5

38 016,7

22 448,1

 

Bilance příjmů a výdajů kraje k 30. září 2015 

       

v tis. Kč

 

Ukazatel

SR 2015

UR 2015

skutečnost

 

01-09/15

 

PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-09/2015 CELKEM

2 365 930,00

7 359 761,72

5 936 370,61

 
 

VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-09/2015 CELKEM

2 269 055,00

8 359 486,23

5 652 248,98

 
 

SALDO K 30.09.2015

96 875,00

-999 724,51

284 121,63

 
 
 

I přes vyšší daňové příjmy dosažené v průběhu 3. čtvrtletí 2015 oproti roku předchozímu, dochází ke snižování zůstatků krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a to zejména v důsledku neplnění plateb očekávaných dotací, která Libereckému kraji pro rok 2015  avizovala vybraná ministerstva.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624