Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak nakládat s daty Libereckého kraje? Inspirací může být nový portál ze sousedství

27. 01. 2022

Sdílet otevřená data a zajistit tak větší efektivitu a transparentnost úřadu. To je účelem nového portálu Královéhradeckého kraje, který od konce loňského roku slouží veřejnosti jako přehledný zdroj informací o dění v kraji. Pro Liberecký kraj se za krátkou dobu své existence stal inspirací. I z toho důvodu proběhlo na konci ledna na půdě Agentury regionálního rozvoje setkání radních a jejich týmů z obou sousedních krajů.

„Spuštění datového portálu v listopadu loňského roku předcházely tři roky sběru a zpracovávání dat. Výsledkem je jedno centrální místo, kde si občan snadno a rychle najde řadu dat a interaktivních výstupů o svém kraji,” říká Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědný za inovace a informační technologie. Datový portál KHK zpřístupnil veřejnosti celkem 12 datových sad se 49 datovými soubory. Mimoto plánují Královéhradečtí každoročně vydávat zprávu obsahující ucelený obraz o kvalitě života v regionu.

„Data aktivně využíváme pro komunikaci s médii. Novináři si tak mohou prakticky kdykoliv zkontrolovat naši práci. Pro občany jsme připravili užitečné aplikace například z oblasti dopravy nebo zdravotnictví,” dodává Bulíček. Pomocí aplikací lze zkontrolovat například aktuální stav ošetření vozovek v kraji nebo aktuální polohu spojů. Zjistit lze i aktuální data týkající se pandemie COVID-19.

V roce 2019 pak v Hradci Králové uspořádali první Hackathon jehož cílem bylo dát prostor mladým studentům a vývojářům software, v praxi ověřit kvalitu sebraných dat a získat nápady, jak s nimi dál pracovat.

Liberecký kraj společně s Agenturou regionálního rozvoje stanovili své rozvojové cíle v koncepci Chytřejší. Akční plán koncepce ukázal na osm strategických oblastí, ve kterých chtějí v letech 2020–2022 dosáhnout změny. „Jedním z prioritních projektů je i vlastní informační a datový portál Libereckého kraje. Práce s daty totiž na kraji postrádá jednotný rámec a je tak značně komplikovaná,” říká Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Inspirace datovým portálem Královéhradeckého kraje má posloužit k vlastním úvahám, jak s daty v kraji naložit. „Chceme využít zkušeností kolegů ze sousedního kraje nabytých za tři roky příprav. Pomůže nám to vyvarovat se chyb a podniknout další kroky efektivněji. Zůstáváme v kontaktu," uzavírá Jiří Ulvr, radní pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

TZ ARR, Lukáš Jokl

Blanka Freiwilligová
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
blanka.freiwilligova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226326