Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Koronavir už kraj připravil o více než 90 milionů korun

01. 06. 2020

Daňové příjmy Libereckého kraje se k poslednímu květnu propadly oproti loňskému roku o více než 90 milionů korun. Může za to pandemie onemocnění COVID-19 a mimořádná opatření s ní spojená. Kraj odhaduje, že v roce 2020 přijde až o 600 milionů korun, přesto investiční akce zastavovat nebude. 

„Liberecký kraj hospodaří dlouhodobě dobře, a proto jsem přesvědčená, že výpadek daňových příjmů zvládneme. Situace je sice vážná, ale klíčové je v tuto chvíli vydržet a hlavně nezastavovat investice,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

První tři měsíce tohoto roku byly pro Liberecký kraj z hlediska daňových příjmů nadprůměrné. Ve srovnání s prvním čtvrtletí 2019 kraj dostal o téměř 40 milionů korun více. Po vyhlášení nouzového stavu a zavedení mimořádných vládních opatření však přišel rychlý pokles. V dubnu došlo k propadu oproti roku 2019 o 25 milionů korun. V květnu se částka vyšplhala na zmíněných 90 milionů korun.

Odhad celkového poklesu daňových příjmů Libereckého kraje za rok 2020 činí 600 milionů korun, což je oproti roku 2019 o 16,7 % méně. „Je to spíše pesimistický scénář. Návrat k normálu může být mnohem rychlejší a dopady do rozpočtů mohou být mírnější, v což také pevně doufám. Další vývoj budeme pečlivě sledovat a vyhodnocovat tak, abychom případně mohli pružně reagovat,“ doplnila náměstkyně Volfová.

Kraj zareagoval na vzniklou situaci už v březnu, kdy ekonomický resort navrhl scénář restrikcí. V úterý 26. května krajští zastupitelé odsouhlasili navržené škrty v rozpočtu kraje pro rok 2020. „Škrty se týkají hlavně provozních výdajů. Vůbec se nedotknou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a všech organizací v resortu sociálních věcí. Jedinou investicí, kterou kraj zastaví, je úprava okolí sídla Libereckého kraje. Ta nám v tuto chvíli přijde zbytná,“ uzavřela Jitka Volfová. Více se dočtete zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohy:

Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2020,
měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2019

 

           

v tis. Kč

Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní

leden

únor

březen

duben

květen

celkem

rozpis daňových výnosů v roce 2020

275 000,0

270 000,0

285 000,0

205 000,0

250 000,0

1 285 000,0

dosažená skutečnost v roce 2020

270 569,5

291 578,2

326 204,2

192 771,6

168 649,3

1 249 772,8

saldo skutečnost 2020 – rozpis 2020

-4 430,5

21 578,2

41 204,2

-12 228,4

-81 350,7

-35 227,2

dosažená skutečnost v roce 2019

292 239,0

270 713,8

288 117,5

218 066,3

261 271,9

1 330 408,5

saldo skutečnost 2020–2019

-21 669,4

20 864,4

38 086,7

-25 294,7

-92 622,6

-80 635,6

 

           

v %

Změna skutečného inkasa 2020 na plán 2020 v %

-1,6%

8,0%

14,5%

-6,0%

-32,5%

-2,7%

Změna skutečného inkasa 2020 oproti skutečnosti 2019 v %

-7,4%

7,7%

13,2%

-11,6%

-35,5%

-6,1%

 

Vývoj inkasa jednotlivých daní za měsíc květen 2020 ve srovnání s květnem 2019

     

v tis. Kč

daň

květen 2020

květen 2019

změna v %

DPFOZČ

15 128,8

70 843,4

-78,6%

DPFOSVČ

0,0

0,0

0,0%

DPFOZS

5 929,5

6 177,9

-4,0%

DPPO

0,0

3 130,0

-100,0%

DPH 

147 590,9

181 120,7

-18,5%

celkem

168 649,3

261 271,9

-35,5%

DPFOZČ – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

DPFOSVČ – daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných

DPFOZS – daň z příjmů fyzických osob placená srážkou podle zvláštní sazby

DPPO – daň z příjmu právnických osob

DPH – daň z přidané hodnoty

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419