Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj chce koupit bývalé sídlo VÚTS, má zde vzniknout tzv. Evropský dům

27. 06. 2014

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 24. 6. 2014 schválilo podstatnou většinou hlasů záměr budoucí koupě bývalého sídla VÚTS (dříve Výzkumný ústav textilních strojů), který těsně přiléhá k výškové budově krajského úřadu.

Za rozsáhlý areál s budovami a pozemky o rozloze více než 11.000 metrů čtverečních kraj zaplatí 124,84 mil. Kč. „V této ceně je započtena daň z převodu nemovitostí a náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budov (PENB - energetického štítku). Na základě znaleckých posudků jsme vedli s majitelem areálu řadu jednání. Sjednaná cena kopíruje znalecký posudek na tržní ocenění,“ upřesňuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Liberecký kraj sídlí ve výškové budově v ulici U Jezu. V jeho vlastnictví je zmíněná budova, část přilehlé třípatrové budovy, která byla zrekonstruována v roce 2002, a kde je i známý a často využívaný multimediální sál. K areálu rovněž patří parkoviště za řekou Nisa a park, které kraj na své náklady zrekonstruoval v roce 2004. Zbývající část objektu a ostatní nemovitosti včetně okolních pozemků ale patřily společnosti VÚTS. Ta si však postavila nový areál v liberecké obchodní a průmyslové zóně Sever a více než před rokem se do něj přestěhovala. Dnes je vlastníkem budov a pozemků soukromá osoba.

Získání areálu zajistí lepší přístup k sídlu kraje i parkování pro klienty. Cílem je postupně zcelit toto území za pomocí dotací z EU, objekty a plochy zrekonstruovat a vytvořit tak funkční a esteticky významný celek v centru krajského města. Stávající opuštěné budovy po výzkumném ústavu nyní působí zanedbaně.

Nově pořízené budovy nebudou využity pro rozšiřování krajského úřadu. V objektu by měl vzniknout takzvaný Evropský dům, kde najdou žadatelé na jednom místě všechny poskytovatele evropských dotací, jako je CzechInvest, Regionální operační program nebo Euroregion Nisa.
Tzv. Evropské domy by měly vzniknout ve všech krajích a dotace ze zdrojů ministerstva pro místní rozvoj na jejich vnitřní úpravy a vybavení má přispět ke spolufinancování. V areálu by měl být rovněž podnikatelský inkubátor, nové místo zde v budoucnu najdou i některé organizace zřizované kraje, což zjednoduší komunikaci s nimi a sníží i provozní náklady.

V současné době mají již v budově, kde bylo dříve ředitelství VÚTS, pronajaté prostory společnosti Agentura regionálního rozvoje a KORID LK.

„Na srpnovém jednání zastupitelstva Libereckého kraje bude krajským zastupitelům předložena ke schválení kupní smlouva k této majetkoprávní operaci a rozpočtové opatření, které bude řešit úhradu kupní ceny bez využití úvěru. Dodržíme tak i jednu ze zásad nového vedení kraje v oblasti financí tj. snižování dluhu Libereckého kraje,“ dodává náměstek Pieter.

Základní údaje:
Celkový obestavěný prostor objektů: 62 096 m3
Celková podlahová výměra objektů: 13 833 m2
Celková výměra pozemků: 11 341 m2

Viz také: http://www.youtube.com/watch?v=-dE5VR54rOQ&list=UUkp2cNxSkgALb2i3lqO-Ypw

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624