Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj daruje obcím a městům pozemky. Podpoří tak jejich rozvoj a bezpečí obyvatel

16. 11. 2022

Téměř 31 tisíc čtverečných pozemků převedl letos Liberecký kraj bezúplatně na obce. Obce a města na nich vybudují chodníky a cyklostezky podél silnic, čímž zvýší bezpečnost chodců a cyklistů na jejich území. Kraj zároveň pracuje na majetkoprávním vypořádání pozemků včetně komunikací, které do budoucna vyřadí z krajské silniční sítě.

„Během letošního roku převedl kraj pozemky v účetní  hodnotě 2,6 milionu korun na deset obcí a třináct měst v regionu,“ upřesnil náměstek hejtmana pro řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky Zbyněk Miklík. „Kraj sice za tyto pozemky peníze nedostane, obce a města v kraji však mohou ušetřené finanční prostředky za nákup pozemků investovat do svého dalšího rozvoje, což je i prioritou Libereckého kraje.“

Největší plochu pozemků – 2.795 metrů čtverečných – aktuálně kraj převádí na obec Přepeře. Pozemky o výměře bezmála tří tisíc metrů čtverečných zase daruje statutárnímu městu Liberec. Kraji se rovněž podařilo s některými obcemi vyjednat převzetí komunikací, které s přihlédnutím k jejich účelu již nespadají do krajské silniční sítě. Připravuje darování komunikací statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, obci Dlouhý Most, městu Dubá a obci Jindřichovice pod Smrkem.

„Přestože se jedná o poměrně složitou a časově náročnou záležitost, chceme v tomto trendu pokračovat. Nejdůležitější je vyjednat s obcemi podmínky, za kterých budou ochotné dané pozemky či komunikace převzít do svého majetku, aby takový převod měl smysl pro obě strany,“ dodal náměstek Miklík. „Liberecký kraj se snaží s obcemi narovnávat majetkoprávní vztahy dlouhodobě.“

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324