Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj již brzy začne modernizovat expozice libereckého Severočeského muzea

18. 06. 2014

Rada LK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“. Vybrala uchazeče DKK Stav s.r.o., Liberec XV- Starý Harcov, za nabídkovou cenu 7.798.974 Kč bez DPH, 9.435.236 Kč včetně DPH.

Modernizace muzea znamená stavební úpravy uvnitř budovy Severočeského muzea v Liberci určené pro bezbariérové užívání stavby a přístavbu bezbariérové rampy u vstupu do muzea. Budou také provedeny adaptační práce pro zřízení nové expozice.

Stavební úpravy spočívají:

- 1. pp - zrušení stávajících WC a vybudování nových včetně úpravy technických instalací, osazení výtahu.

- 1. np - osazení výtahu, zřízení bezbariérového vstupu (venkovní rampa, úprava dveří), zřízení a vybavení nové expozice včetně vnitřní bezbariérové rampy.

- 2. np - osazení výtahu, propojení budovy s vedlejším křídlem (nové dveře, schůdky a bezbariérová plošina)

Opravovat se také bude část elektroinstalace a kamerový systém.

„Výraz a vzhled stávajícího objektu zůstane zachován,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová s tím, že předpokládaná hodnota stavby byla 8.556.758 Kč bez DPH a úspora tedy činí více než 700 tisíc Kč.

Podle ní je zakázka realizována v rámci projektu „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ a tento projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

„Pokud nebudou podány námitky, tak předpokládáme podpis smlouvy o provedení stavby na přelomu června a července 2014.  Realizace pak bude zahájena do tří dnů od předání staveniště a bude ukončena do 4 měsíců,“ doplnil náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter s tím, že hodnotící komise převzala k posouzení a hodnocení celkem 3 nabídky.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588