Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj již zná svůj střednědobý výhled rozpočtu. Příjmy za letošek jsou vyšší, než byl předpoklad

05. 10. 2022

Příjmy Libereckého kraje za prvních devět měsíců letošního roku rostou. Již mezi lednem a květnem 2022 mohl Liberecký kraj disponovat vyššími daňovými příjmy, a to přesně 294,4 miliony koruny. Ty mohl kraj využít pro splátku úvěru na rekonstrukce krajských silnic z roku 2006. Aktuálně je inkaso sdílených daní za měsíce leden až září roku 2022 o 484 milionů korun vyšší, než kraj očekával. V porovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 451 milionů více. Krajští radní na včerejším jednání schválili střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až 2026. Ten se stane stěžejním dokumentem pro sestavení krajského rozpočtu na rok 2023. Kraj v něm počítá s celkovými příjmy a výdaji ve výši bezmála 4,93 miliardy korun, což je o zhruba miliardu více než vloni.

„Naším cílem je zajistit provozní financování veřejných služeb, za které je kraj odpovědný, včetně předpokládaného pokrytí zvýšených nákladů. Prioritou pro nás je, aby fungovaly dopravní obslužnost v regionu a provoz ve všech příspěvkových organizacích, v domovech pro seniory, v ústavech sociální péče, v kulturních institucích, ve zdravotnictví a školách, a to včetně nákladů na energie pro rok 2023 a s přihlédnutím k nárůstu tarifních platů ve veřejném sektoru. O většině investic budeme rozhodovat podle aktuálních daňových příjmů, které budeme znát na začátku roku 2023. Jsem rád, že se nám dlouhodobě daří snižovat zadluženost kraje a odpovědně hospodařit. Střednědobým výhledem rozpočtu se připravujeme na významné investice, jakými jsou například výstavba Centra urgentní medicíny při Krajské nemocnici Liberec anebo kultivace dolního centra Liberce či projekty v oblasti školství a sociálních věcí,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Jsem rád, že Liberecký kraj dlouhodobě – a zejména v současné složité době – umí hospodařit vyrovnaně, rozumně a s opatrností dodržuje všechna pravidla péče řádného hospodáře. Objem skutečně dosažených příjmů za období leden až září 2022 byl vyšší než výdaje za totéž období. Nebylo proto potřeba snižovat zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje,“ vysvětlil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. „Zpětnou vazbu ohledně hospodaření nám také již od roku 2004 dává nezávislá agentura. V srpnu letošního roku nám přidělila mezinárodní rating na úrovni A1 a národní rating na úrovni stupně Aa2.cz s negativním výhledem. To je ale způsobené zejména tím, že hospodaření krajů je silně závislé také na ekonomice celé České republiky.“

Silnými stránkami hodnocení agentury jsou nadále velice solidní provozní výsledky Libereckého kraje podpořené přísnou kontrolou výdajů, klesající zadluženost, silná schopnost samofinancování a uspokojivá likvidita. „Jsem rád, že hodnocení bere v potaz i naši vysokou úroveň hotovostních rezerv, a to zejména díky uvážlivému řízení rozpočtu. Hodláme v tom samozřejmě i nadále pokračovat,“ uzavřel náměstek Miklík.  

Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2022, měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2021 v tis. korun

 

Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

červenec

srpen

září

celkem

rozpis daňových výnosů v roce 2022

917 449,6

887 550,3

380 000,0

260 000,0

295 000,0

2 739 999,9

dosažená skutečnost v roce 2022

917 449,6

1 002 532,5

582 410,6

320 943,7

400 712,7

3 224 049,1

saldo skutečnost 2022 – rozpis 2022

0,0

114 982,2

202 410,6

60 943,7

105 712,7

484 049,2

dosažená skutečnost v roce 2021

867 192,3

809 119,5

447 219,5

287 455,8

362 475,4

2 773 462,5

saldo skutečnost 2022–2021

50 257,3

193 413,0

135 191,1

33 487,9

38 237,3

450 586,6

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419