Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj opět nakoupí zemní plyn a elektřinu na burze

07. 04. 2014

Liberecký kraj připravuje centralizovaný nákup sdružených služeb dodávek elektřiny a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, a to pro období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016.

Tendru se zúčastní i příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem – Krajská nemocnice Liberec, a.s., Silnice LK a.s., NELI Servis, s.r.o. a některé obce Libereckého kraje.
„Liberecký kraj se pro nákup plynu a elektřiny na burze rozhodl na základě loňského výsledku, kdy se mu podařilo vysoutěžit cenu o 25% nižší oproti předchozímu roku,“ vysvětluje ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Dodávky energií budou pro obchodování na komoditní burze rozděleny do kategorií, které odpovídají současnému portfoliu odběrných míst:
Dodávky elektřiny – napěťová hladina vysokého napětí (VN), napěťová hladina nízkého napětí (NN), odběrná místa s odběrovým diagramem pro vytápění (dvoutarifní odběry),
Dodávky zemního plynu – dodávka velkoodběr a střední odběr (nad 630 MWh), dodávka maloodběr (do 630 MWh).

Pro získání dobré ceny silové elektřiny je důležitá činnost dohodce, což je členská společnost burzy, se kterou Liberecký kraj uzavírá dohodu o zajištění burzovního nákupu. Dohodce bude vybrán ve výběrovém řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách s limitem do 1.000.000 Kč. „Již v současné době přistupuje Liberecký kraj v soutěži na dohodce, a to tak, aby o zahájení na burzu rozhodl nejlepší okamžik nízké aktuální ceny, která se aktuálně mění událostmi ve světě, příkladem je Ukrajina,“ doplňuje náměstek Pieter s tím, že poplatek burzy je propočítán na výši 957.000 Kč. Kalkulace nákladů počítá s předpokládaným objemem dodávek a jednotkovými cenami, které mohou být v době nákupu vyšší proti stavu z března 2014.

cca 500 odběrných míst s odběrem elektřiny
cca 91 000 000 Kč celkové roční platby bez DPH za spotřebu elektřiny
cca 29 000 000 Kč celkové roční platby bez DPH za silovou elektřinu
cca 26 000 MWh celková roční (2013) spotřeba elektřiny
Předpokládaný objem dodávky silové elektřiny na období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016: 52 800 MWh

cca 183 odběrných míst s odběrem plynu
cca 98 000 000 Kč celkové roční platby bez DPH za spotřebu zemního plynu
cca 62 000 000 Kč celkové roční platby bez DPH za komoditu zemního plynu
cca 86 000 MWh celková roční spotřeba (2013) zemního plynu
Předpokládaný objem dodávky komodity zemního plynu na období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016: 171 200 MWh

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624