Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj pomůže Frýdlantsku s financováním komplexní protipovodňové studie

14. 01. 2015

Rada LK včera rozhodla o finanční podpoře projektu nazvaného „Podkladová analýza a vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko ve výši 714.141,50 Kč. Je to 42 procent předpokládaného vlastního podílu žadatele DSO Mikroregionu Frýdlantsko, který činí 1 686 912 Kč.

 „Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 12 363 366 korun,“ připomněl starosta Frýdlantu Dan Ramzer, též místopředseda mikroregionu a po odstoupená předsedy, starosty Heřmanic Vladimíra Stříbrného, též výkonný předseda tohoto sdružení s tím, že o finální částce rozhodne výsledek veřejné zakázky na dodavatele, která právě probíhá.

Podle něj by bylo škoda, aby projekt, který uspěl při žádosti do Operačního programu životního prostředí, byl ukončen.

„Děkuji hejtmanovi Martinu Půtovi a jeho náměstkovi Josefu Jadrnému, že svou iniciativou přispěli k nové diskusi o osudu projektu, který je podle nás pro bezpečnost obyvatel a jejich majetku při předcházení povodní velmi důležitý,“ zdůraznil Ramzer.

Povodí řeky Smědé je podle Josefa Jadrného dlouhodobě povodňově nejohroženější území Libereckého kraje. Mikroregion Frýdlantsko, který sdružuje obce v povodí řeky, se rozhodl zpracovat komplexní protipovodňovou studii, která měla řešit celé povodí  a navíc to měl být vzorový projekt v rámci celé České republiky. Žel, v nedávných dnech většina obcí od záměru odstoupila.

„Přitom výstupem má být koncepčně pojatá analýza, která navrhne konkrétní opatření na ochranu majetku a obyvatel v celém povodí vod na Frýdlantu, tedy řek Smědá, Kamenice, Oleška, Řasnický potok a další toky,“ vypočítal frýdlantský starosta, jehož sdružení zastupuje 18 obcí.

Analýza povodí Smědé měla být zároveň pokračováním projektu, který začal fungovat na Frýdlantsku vloni v září. To v mikroregionu zprovoznili varovný systém, který obyvatele rychle informuje o stoupající hladině vody. Například krizové štáby mohou vyhlásit prostřednictvím mobilu poplach obecními rozhlasy, lidé z odlehlejších míst mají domácí přijímače, kterými si mohou varování přehrát, takže se o případné přicházející povodni dozvědí mnohem dřív než dosud.

„Navazující projekt by měl přinést taková opatření, aby voda tolik v krajině neničila, proto Liberecký kraj hledá možnosti, jak projekt přece jen realizovat,“ vysvětlil hejtman.

Krajský úřad Libereckého kraje podle něj potvrdil soulad s krajskými koncepcemi a doporučil projekt k podpoře.

Poskytované finanční prostředky jsou kryty úsporou výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2014,“ potvrdil náměstek hejtmana LK Marek Pieter s tím, že kraj se zaměří, v případě schválení Zastupitelstvem LK, co nejvíce eliminovat možná rizika.

„Mým úkolem je nyní zjistit do pátku 16. ledna stanoviska obcí, když se do financování projektu zapojí i kraj, a informovat jeho vedení, aby mohl jít návrh do jednání zastupitelstva 27. ledna,“ uzavřel Dan Ramzer.   

Viz také: https://www.youtube.com/watch?v=Rl3CwHITyVU

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588