Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj postaví domovy pro hendikepované. Přednost dostává kvalitní architektura

04. 08. 2021

Důraz na kvalitní architektonické řešení před nejnižší nabídkovou cenou bez ohledu na kvalitu zvolil Liberecký kraj při výběru architektonického řešení staveb sociálních služeb krajské příspěvkové organizace APOSS Liberec. Jedná se o výstavbu domácností pro osoby se zdravotním postižením v lokalitách Vratislavice nad Nisou I a II.

„Jde o dvoukolové výběrové řízení. Důraz je kladen na kvalitu nabízeného řešení, nikoli na cenu. Odborná komise, kterou tvoří také komise architektů Libereckého kraje, v prvním kole ohodnotila předložené návrhy z hlediska kvality s váhou hodnocení 85 procent a následně, v druhém kole, tato studia předkládají cenovou nabídku. Její váha při rozhodování tvoří zbylých 15 procent,“ objasnil  Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, veřejných zakázek a informatiky. „Současně však platí maximální stanovený strop nabídkových cen, který je nepřekročitelný.“

V oblasti Vratislavice nad Nisou I zvítězil návrh architekta Pavla Šťastného před návrhem společnosti Machar Teichmann. Třetí účastník, společnost UNION . ARCH, byl vyloučen, neboť předložil celkovou nabídkovou cenu ve výši 2.336.555 Kč bez DPH, čímž převýšil stanovenou maximální nepřekročitelnou cenu (1.700.000 Kč bez DPH).

Ve Vratislavicích nad Nisou II zvítězil návrh studia Architekti Jiří Lukáš a Petr Portych Před návrhem studia BARAAK arch s.r.o. a Ing. Arch. Jitky Skalické. Kromě hlediska kvality vyhovuje i cenově, nabídková cena činí 915.000 korun bez DPH, což je o 35 tisíc korun pod nejvyšším možným limitem.

„Liberecký kraj dlouhodobě usiluje o to, aby stavby pro příspěvkové organizace, které pečují o hendikepované, nebyly jen anonymními krychlemi, ale vyznačovaly se vysokou architektonickou úrovní, která se nezabývá jen samotnou stavbou, ale také jejím okolím. To přispívá  k tomu, aby se v nich klienti cítili dobře. Kvalitní projekt je například zpracován na chystanou stavbu objektu organizace APOSS v Nové Vsi u Chrastavy, za vydařený považuji také připravovaný projekt domova pro hendikepované, o něž se stará příspěvková organizace Domov Raspenava,“ dodal hejtman Martin Půta. 

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324