Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj prodal v prvním pololetí nepotřebné nemovitosti za téměř 32 milionů korun, peníze využije na investice

30. 07. 2021

Patnáct nemovitostí za zhruba 32 miliony korun během prvního pololetí tohoto roku prodal Liberecký kraj. Zejména se podařilo v souladu s uzavřeným memorandem dokončit prodej nepotřebného areálu školského zařízení v Hejnicích za necelých 22 milionů korun Jednotě bratrské. Ta zachová střední školství vtomto městě prostřednictvím církevní střední školy.

„Peníze utržené z prodejů nyní kraj může využít na realizaci plánovaných investic,“ upřesňuje náměstek hejtmana pro řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky Zbyněk Miklík. „Za hlavní úspěch považuji právě prodej areálu školského zařízení v Hejnicích.“

Kraj prodává nepotřebný nemovitý majetek, pro který nemá využití a do budoucna nemá pro kraj perspektivu, průběžně. Nabízí ho formou otevřeného nabídkového řízení poté, co o prodeji nepotřebného majetku rozhodnou orgány Libereckého kraje a v interním nabídkovém řízení se mezi krajskými příspěvkovými organizacemi nenajde žádný zájemce. Ve výjimečných případech Liberecký kraj uskutečňuje prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci.

Jedná se o nemovitý majetek, který je z praktického hlediska nemožné nebo nehospodárné převést na jinou osobu než zájemce (například u staveb na cizím pozemku nebo převody samosprávným celkům či státu). „Kraj ke každému prodeji přistupuje zodpovědně a dělá maximum pro to, aby prodejem nepotřebných nemovitostí nenarušil rozvojové plány samospráv, v jejichž katastru se dané objekty a pozemky nachází,“ uzavřel náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324