Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj si se saskými kolegy vyměňoval zkušenosti v oblasti veřejných zakázek

22. 05. 2015

Pracovního jednání na Zemském ředitelství Sasko v Drážďanech se minulý týden zúčastnil náměstek hejtmana LK Marek Pieter a zaměstnanci ekonomického odboru a oddělení veřejných zakázek krajského úřadu. Cílem jejich cesty byla diskuze a vzájemná výměna zkušeností na téma zadávání veřejných zakázek a komunálního práva.

Zástupci Zemského ředitelství Sasko seznámili českou stranu s  právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek ve veřejném sektoru v rámci Německa a konkrétněji ve Svobodném státu Sasko. Hovořili o legislativě, právní ochraně a dodatečných kontrolách veřejných zakázek. Kromě toho předali zkušenosti Komory pro zadávání veřejných zakázek Svobodného státu Sasko.

„Projednali jsme i zákonné podmínky pro účast českých společností v soutěžích, například provoz na železnicích, vápnění lesů, opravy silnic. Dle německého zákona §108 GWB musí být jmenován tuzemský zmocněnec pro převzetí dokumentů a nabídka sepsána v německém jazyce,“ uvádí náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Dalším tématem byly právní záležitosti týkající se rozpočtu obcí. Úřad právního dohledu Zemského ředitelství Sasko je příslušným úřadem pro deset saských okresů a města se statutem okresu Chemnitz, Drážďany a Lipsko. „U veřejných zakázek můžeme německým kolegům závidět stanovení zákonné lhůty u rozhodování o námitkách, která trvá pět týdnů. Rozpočty obcí jsou kontrolovány po projednání samosprávou Úřadem právního dohledu Zemského ředitelství Sasko s tím, že rozpočet je platný až po souhlasném stanovisku, případně po stanovení úpravy či podmínky souhlasu u vybraných oblastí, jako investice, ručení či úvěry. Krajský úřad Libereckého kraje jen na základě žádosti obce prověřuje hospodaření zpětně, tam kde není auditor,“  srovnává praxi v obou zemích náměstek Marek Pieter, který zástupce Zemského ředitelství Sasko seznámil s tvorbou rozpočtu a aktuálním systémem zadávání veřejných zakázek v České republice a v Libereckém kraji.

„Shodli jsme se, že průběh zadávacího řízení je v obou zemích podobný. V Německu, stejně jako v České republice, musí být do dubna 2016 zapracovány do právního řádu nové zadávací směrnice EU,“ doplňuje na závěr Marek Pieter.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624