Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vloni i přes koronakrizi hospodařil úspěšné, potvrdil to národní rating

02. 06. 2021

Závěry přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2020, které vypracovalo Ministerstvo financí, jsou veskrze pozitivní. Z analýzy vyplývá, že kraj hospodařil výborně a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Dokazuje to i analýza ratingové společností Moody´s Public Sector Europe – Moody´s Investors Service EMEA Limited. Na základě ní byl Libereckému kraji přidělen mezinárodní rating A1 a národní rating Aa2.cz se stabilním výhledem.

„Každý rok se snažíme udržovat vyrovnaný rozpočet. Vloni a v prvních měsících letošního roku jsme to ale měli složitější kvůli dopadům koronavirové pandemie. Přesto se nám opět podařilo splnit roli řádného hospodáře,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Dle výkazu zisku a ztráty činil k 31. prosinci 2020 výsledek hospodaření Libereckého kraje před zdaněním 848.539.710 korun a 834.866.740 korun po zdanění.

Vyšší daňové příjmy Libereckého kraje dosáhly za rok 2020 částky 314,9 milionu korun. Rada kraje proto jako každý rok odsouhlasila záměr zapojit je do rozpočtu krajských resortů na letošek.

Pravidelným výdajem Libereckého kraje je splátka 97 milionů korun z dluhů dlouhodobých úvěrů přijatých v minulosti. Celkové úvěrové zadlužení Libereckého kraje bylo ke konci loňského roku 310.779.000 korun.

„V roce 2013 byl dluh kraje 1,15 miliardy. Podařilo se nám ho snížit na současných 311 milionů. Nejvýznamnějším projektem příštích let je výstavba nového Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec. Nyní hledáme vhodnou banku, která nám půjčí 1,3 miliardy na pokrytí nákladů na jeho výstavbu. Splátky budou v příštích letech nastaveny tak, aby nepřesahovaly sumy, na které byl krajský rozpočet připraven v uplynulém období, a zároveň nebyly ohroženy další investice a priority Libereckého kraje,“ dodal hejtman Martin Půta.  

Kraj již také zhodnotil hospodaření v první pěti měsících letošního roku. Jeho příjmy činily 5.990.736.240 korun, výdaje pak 5.766.685.430 korun.

Saldo kraje k 31. 5. 2021:

       

v tis. Kč

 
 

SR 2021

UR 2021

skutečnost

 

01–05/21

 

PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-05/2021 CELKEM

3.187.476,99

11.552.646,39

5.990.736,24

 
 

VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-05/2021 CELKEM

3.201.041,99

13.800.780,69

5.766.685,43

 
 

SALDO K 31. 05. 2021

-13.565,00

-2.248.134,30

224.050,81

 
 

FINANCOVÁNÍ K 31. 05. 2021

13.565,00

2.248.134,30

-224.050,81

 
 

 

Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2021,
měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2020

           

v tis. Kč

Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní

leden

únor

březen

duben

květen

celkem

rozpis daňových výnosů v roce 2021

250 000,0

240 000,0

260 000,0

190 000,0

220 000,0

1 160 000,0

dosažená skutečnost v roce 2021

303 437,1

282 889,8

280 865,4

183 652,6

247 515,9

1 298 360,8

saldo skutečnost 2021 – rozpis 2021

53 437,1

42 889,8

20 865,4

-6 347,4

27 515,9

138 360,8

dosažená skutečnost v roce 2020

270 569,5

291 578,2

326 204,2

192 771,6

168 649,3

1 249 772,8

saldo skutečnost 2021–2020

32 867,6

-8 688,3

-45 338,8

-9 119,0

78 866,6

48 588,0

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419