Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vyhlašuje dotační programy, i přes koronakrizi má připraveno 110,5 milionu 

17. 02. 2021

Rada kraje včera odsouhlasila vyhlášení dotačních programů pro rok 2021. Podpory se dočkají například hasiči nebo řemeslníci. Peníze přispějí také k vybudování nových cyklostezek i obnově venkova. Kraj nezapomíná ani na integraci menšin či rekonstrukci památek. Letos je v Dotační fondu Libereckého kraje částka 110,5 milionu korun.

„Kvůli koronaviru jsme do poslední chvíle nevěděli, jakou podobu bude Dotační fond Libereckého kraje mít. Uvažovali jsme o dvou variantách, buď že ho výrazně finančně omezíme, nebo pro letošek dotační programy vůbec nevyhlásíme. Vytvořili jsme si ale částečnou rezervu ve výši zhruba 83,1 milionu, kterou jsme nyní navíc dokázali doplnit o částku 27.386.370 korun z vyšších daňových příjmů z loňského roku. Jsem rád, že tím zároveň plníme závazky vyplývající z koaliční smlouvy, kde jsme se společně usnesli, že zajistíme pro každý rok v dotačním fondu alespoň 100 milionů korun. Pokračujeme v dlouhodobé podpoře investic v malých obcích, obnově hasičského vybavení a techniky, záchranách památek nebo podpoře zadržování vody v krajině,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Dotační fond Libereckého kraje disponoval v loňském roce podle schváleného rozpočtu stejnou částkou jako letos, tedy 110,5 milionem korun. Nicméně koronavirus způsobil snížení na konečných 91.600.000 korun.

Tabulka s přehledem vývoje financí v Dotačním fondu Libereckého kraje (po úpravách rozpočtu, zapojení vyšších daňových příjmů, případných rezerv a restrikcí):

Rok

Částka v Kč

2014

48.700.000

2015

64.200.000

2016

87.123.000

2017

100.000.000

2018

120.800.000

2019

120.800.000

2020

91.600.000

Rada kraje prozatím odsouhlasila vyhlášení těchto dotačních programů:

Oblast

Program

částka v Kč

Požární ochrana

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

13.058.565,63

1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

1.476.894,36

1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II

 

800.000

1.4 Prevence kriminality

168.450

Regionální rozvoj

2.1 Program obnovy venkova

27.126.000

2.7 Program na podporu činnosti mateřských center

2.000.000

Doprava

6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

4.800.000

6.3 Podpora projektové přípravy

1.800.000

Kultura, památková péče a cestovní ruch

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

600.000

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

10.245.000

7.6 Řemeslná a zážitková turistika

1.080.000

7.9 Podpora nadregionálních produktů a témat

400.000

7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání

3.000.000

Sociální věci

5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

1.072.760

Životní prostředí

8.1 Podpora ekologické výchovy vzdělávání a osvěty   

1.656.744

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny  

2.036.450

8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadu

1.165.123

8.6 Podpora retence vody v krajině   

14.773.294

CELKEM

 

87.259.280,99 Kč

 

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419