Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vystavil závěrečný účet za rok 2017

06. 06. 2018

Liberecký kraj v loňském roce hospodařil úspěšně a opět skončil s výrazným přebytkem. Jeho část převedl na pokrytí smluvních závazků v roce 2018. Více než jeho polovinu ale mohl použít na projekty a aktivity napříč všemi rezorty. Závěrečný účet za rok 2017 společně s řádnou účetní závěrkou schválila 5. června 2018 Rada Libereckého kraje. O materiálech ještě bude hlasovat krajské zastupitelstvo.

„Jsem rád, že se nám dlouhodobě daří snižovat dluh Libereckého kraje a zároveň významně navyšovat investice do regionálních silnic, sociálních ústavů, středních škol, nemocnic a kulturních organizací Libereckého kraje. Oproti roku 2013, kdy šlo do investic zhruba 920 milionů, došlo v roce 2017 k nárůstu investic na 2,06 miliardy korun. Příští rok pak očekáváme částku na investice ve výši 2,15 miliardy korun. V roce 2017 se přes významný nárůst platů ve veřejném sektoru podařilo udržet nárůst v provozních výdajích pod hodnotou nárůstu příjmů kraje,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Kraji se vloni po celé rozpočtové období dařilo naplňovat plánované věcné záměry a cíle stanovené rozpočtem, včetně postupného snižování úvěrového dluhu, který na konci minulého roku činil 651,4 milionu korun,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová a dodala: „Oproti roku 2016 vzrostlo saldo hotovostního přebytku o 259 milionů korun. Díky tomuto příznivému trendu mohl kraj dodatečně podpořit některé projekty a aktivity za téměř 590 milionů korun, z nichž více než 430 milionů šlo do investic.“

Mezi nejvýznamněji dodatečně podpořené investiční projekty patří opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, a to v objemu 200 milionů korun. Řadí se k nim i nákup nových sanitek pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje za 28 milionů korun a navýšení podpory krajských zdravotnických zařízení o 31,5 milionu na celkových 44 milionů korun. Dalších 23 milionů korun si například vyžádaly rekonstrukce a opravy školských budov a částkou 15 milionů korun podpořil kraj sportoviště v regionu, například Všesportovní areál Hraběnka v Jilemnici, který dostal navíc 10 milionů.

Dále si mimo jiné o více než 17,8 milionu korun polepšil resort sociálních věcí. Do oblasti cestovního ruchu, památkové péče a kultury šlo na investice krajských organizací a na obnovu památek navíc celkem 18,8 milionu korun. K významnému navýšení rozpočtu došlo rovněž u dotačního Programu obnovy venkova, a to o 7,2 milionu na celkových 27,2 milionu korun. O 5 milionů stoupla podpora výstavby a obnovy vodohospodářských akcí na celkových více než 80 milionů korun.

„Kraj si také nechal rezervu ve výši 60 milionů korun. Mohl by ji využít například v rámci zajištění veřejné dopravy v regionu nebo jako mimořádnou splátku jistiny úvěru na revitalizaci mostů na silnicích druhé a třetí třídy,“ vysvětlila náměstkyně Volfová. „Uvidíme, jak se budou tyto záležitosti do budoucna vyvíjet. V každém případě je dobré, že bude kraj po finanční stránce připraven,“ uzavřela Volfová.

Zbývajících 160 milionů z výše uvedených 590 milionů korun připadlo na neinvestiční výdaje, z nichž částkou 45 milionů korun kraj pokryl zvýšení nákladů provozovatelů autobusové a vlakové dopravy v kraji. Dalších 18 milionů korun kraj vyčlenil na dofinancování mezd pracovníků u záchranky a 3,1 milionu korun podpořil pracovníky v kulturních organizacích s podhodnocenými mzdami. Do odvětví sportu půjde oproti původnímu rozpočtu navíc 25 milionů korun. Díky 10 milionům korun z přebytku mohl kraj například také předfinancovat neziskové organizace v sociálních službách.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307